Přeskočit na obsah

Protipovodňová opatření v Brně – připravují se další dvě etapy

03. listopadu 2021
Rada města Brna se dnes zabývala dvěma body týkajícími se protipovodňových opatření (PPO). Jedná se o etapy XXX a XXXI. U první zmiňované se rozšíří dotčené území, u druhé etapy bylo zastupitelům doporučeno, aby schválili její posouzení.

„Stavba protipovodňových opatření je naprosto nezbytná pro další rozvoj města. Jedna z prioritních etap se nachází v Horních Heršpicích. Zde byla konkrétně plánována od lávky u sportovního areálu Komárov nad ulicí Sokolovou po soutok s Leskavou. Vzhledem k potřebě řešení protipovodňové ochrany i v lokalitě připravovaného velodromu bylo navrženo, aby byla její realizace spojena s výstavbou protipovodňové ochrany v etapě XXX. Tím bude komplexně chráněno celé řešené území. Projekčně budeme muset navázat na předcházející úseky PPO, a to včetně úseku vybudovaného soukromým investorem. Vzhledem k tomu, že v této lokalitě dochází k souběhu záplavových území Svratky a Svitavy, bude nutné vybudovat i část protipovodňových opatření na Svitavě,“ upřesnil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Pro etapu XXX probíhají přípravné práce a výkupy potřebných pozemků. Rada města Brna dnes souhlasila se zvýšením výdajů na přípravu projektové dokumentace na 38,9 milionu korun. Ta by se měla začít zpracovávat od příštího roku. Aktualizované předpokládané náklady na tuto etapu činí 999,2 milionu korun. Projekt by mohl získat dotaci ve výši 95 % ze způsobilých nákladů, což je 599,5 milionu korun.  

V dalším bodě se radní zabývali etapou XXXI. V rámci projektu budou vybudována protipovodňová opatření na vodních tocích Svratka, Svitava a Leskava, a to v úseku na jih od dálnice D1 na území města Brna až k Modřicím. „U této etapy jsme jako Rada města Brna vzali na vědomí posouzení projektu. Zároveň jsme doporučili zastupitelům schválit zařazení projektové přípravy této etapy s celkovými náklady 79,6 milionu korun do rozpočtu města. Předpokládáme, že tyto přípravné a projekční práce budou hotovy do roku 2025,“ konstatoval Petr Hladík.

Vzhledem k velkému rozsahu řešeného území a existenci podmiňujících projektů bude zpracování projektové dokumentace předcházet vyhotovení prověřovací studie, která shrne možnosti a potřeby protipovodňových opatření v dané oblasti. Studie bude mimo jiné vycházet i z nově zpracovávaného povodňového modelu města Brna.

Celkové výdaje se tedy odhadují na 1,947 miliardy korun. Projekt by mohl získat dotaci ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, tedy 1,168 miliardy korun.

Více o protipovodňových opatřeních najdete na webu https://voda.brno.cz/projekty/protipovodnova-opatreni-hlavnich-brnenskych-toku/.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Nejméně rozvodů, stabilní nezaměstnanost, více slunečných dnů. Jaká čísla definují Brno 2022?

Tisíc lidí si loni nově zapsalo do kolonky „trvalé bydliště“ město Brno a počet obyvatel tak vzrostl na 381 tisíc. Dětí se zato narodilo (stejně jako jinde v České republice) ve srovnání s rokem 2021 méně. Nejméně v novodobé historii bylo rozvodů – 659. Nejen demografická, ale i další zajímavá data o městě (třeba kolik bylo požárů, kolik stál průměrně byt nebo kolik spadlo srážek) shrnuje zpráva Brno v číslech.

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.