Přeskočit na obsah

Protipovodňová opatření v Brně – připravují se další dvě etapy

03. listopadu 2021

Rada města Brna se dnes zabývala dvěma body týkajícími se protipovodňových opatření (PPO). Jedná se o etapy XXX a XXXI. U první zmiňované se rozšíří dotčené území, u druhé etapy bylo zastupitelům doporučeno, aby schválili její posouzení.

„Stavba protipovodňových opatření je naprosto nezbytná pro další rozvoj města. Jedna z prioritních etap se nachází v Horních Heršpicích. Zde byla konkrétně plánována od lávky u sportovního areálu Komárov nad ulicí Sokolovou po soutok s Leskavou. Vzhledem k potřebě řešení protipovodňové ochrany i v lokalitě připravovaného velodromu bylo navrženo, aby byla její realizace spojena s výstavbou protipovodňové ochrany v etapě XXX. Tím bude komplexně chráněno celé řešené území. Projekčně budeme muset navázat na předcházející úseky PPO, a to včetně úseku vybudovaného soukromým investorem. Vzhledem k tomu, že v této lokalitě dochází k souběhu záplavových území Svratky a Svitavy, bude nutné vybudovat i část protipovodňových opatření na Svitavě,“ upřesnil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Pro etapu XXX probíhají přípravné práce a výkupy potřebných pozemků. Rada města Brna dnes souhlasila se zvýšením výdajů na přípravu projektové dokumentace na 38,9 milionu korun. Ta by se měla začít zpracovávat od příštího roku. Aktualizované předpokládané náklady na tuto etapu činí 999,2 milionu korun. Projekt by mohl získat dotaci ve výši 95 % ze způsobilých nákladů, což je 599,5 milionu korun.  

V dalším bodě se radní zabývali etapou XXXI. V rámci projektu budou vybudována protipovodňová opatření na vodních tocích Svratka, Svitava a Leskava, a to v úseku na jih od dálnice D1 na území města Brna až k Modřicím. „U této etapy jsme jako Rada města Brna vzali na vědomí posouzení projektu. Zároveň jsme doporučili zastupitelům schválit zařazení projektové přípravy této etapy s celkovými náklady 79,6 milionu korun do rozpočtu města. Předpokládáme, že tyto přípravné a projekční práce budou hotovy do roku 2025,“ konstatoval Petr Hladík.

Vzhledem k velkému rozsahu řešeného území a existenci podmiňujících projektů bude zpracování projektové dokumentace předcházet vyhotovení prověřovací studie, která shrne možnosti a potřeby protipovodňových opatření v dané oblasti. Studie bude mimo jiné vycházet i z nově zpracovávaného povodňového modelu města Brna.

Celkové výdaje se tedy odhadují na 1,947 miliardy korun. Projekt by mohl získat dotaci ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, tedy 1,168 miliardy korun.

Více o protipovodňových opatřeních najdete na webu https://voda.brno.cz/projekty/protipovodnova-opatreni-hlavnich-brnenskych-toku/.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.