Prostory Centra experimentálního divadla se chystají na důkladnou rekonstrukci - Tiskový servis

Prostory Centra experimentálního divadla se chystají na důkladnou rekonstrukci

  • 21. října 2020
  • 5 minut čtení

Už před více než čtvrt stoletím byl pro potřeby Centra experimentálního divadla (CED, příspěvkové organizace města Brna, která provozuje Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a dříve také Divadlo U stolu, jež v roce 2019 nahradila platforma Terén) zrekonstruován a adaptován barokní Dům pánů z Fanalu na Zelném trhu 9 doplněný moderní stavbou Nové scény, s níž je propojen venkovní Alžbětinskou scénou. Všechny tyto prostory jsou intenzivně využívány a v současnosti vyžadují komplexní rekonstrukci. Proto dnes brněnští radní souhlasili se zpracováním investičního záměru „Rekonstrukce budov Domu pánů z Fanalu, Alžbětinské scény a Nové scény“.

Dům pánů z Fanalu a další k němu příslušející objekty vlastní město Brno, které je CED svěřilo do správy na počátku devadesátých let minulého století. Za tu dobu zde kromě běžné údržby objektů byly prováděny pouze dílčí opravy či modernizace technologií. Prostory jsou však intenzivně využívány, řada jejich částí a prvků dosluhuje, neodpovídá současným potřebám a vyžaduje modernizaci. „V téměř havarijním stavu se nachází elektroinstalace, odpady a rozvody vody, jejichž poruchy a havárie jsou v posledních letech stále častější. Elektrické rozvody přestávají odpovídat dnešním standardům a nárokům nových jevištních technologií, voda v některých větvích rozvodů už téměř neteče, odpady nedostačují, v nevyhovujícím stavu je značná část otvorových výplní a podlahových krytin. Tyto problémy musí být řešeny primárně v rámci první fáze rekonstrukce,“ upřesnil situaci radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Další kroky pak navážou, protože je třeba obnovit také dosluhující vybavení umělecko-technických sekcí CED (světlo, zvuk, audiovizuální techniku, projekce) a výraznější jednorázovou investici vyžadují některé komponenty základního mechanického vybavení jevištní technologie, jako jsou např. tahy nebo jevištní lávka. „Druhá vlna úprav akutně neřeší havarijní stav, ale je nutná k zajištění optimálního provozu divadla v produkční a divácké rovině,“ dodal Marek Fišer.

Co konkrétně by měla zahrnovat první – akutní – fáze oprav

Dům pánů z Fanalu: kompletní rekonstrukce rozvodů vody a odpadů, včetně výměny obkladů, s čímž souvisí architektonická (projektová) příprava a umístění toalet hospody do prostoru nynější vrátnice i za cenu jejího zmenšení (hospoda nyní nemá vlastní WC); výměna dlažby před sklepní scénou a foyer 1. NP; oprava všech oken, jejich repasování, zatěsnění (ideálně nová okna – v návaznosti na jednání s památkáři); oprava všech interiérových i exteriérových dveří (včetně kování); obnovení nátěru fasády po opravě oken a dveří; kompletní rekonstrukce elektroinstalace.

Nová scéna: výměna všech oken a jejich zatěsnění; výměna všech interiérových i exteriérových dveří v budově, včetně kování a samozavíračů – nutná nová technologie zavírače; výměna dřevěné stěny zkušebny DHNP, včetně oken a dveří; výměna dlažby balkonu zkušebny DHNP, včetně přetěsnění podkladu; obnovení nátěru fasády po výměně oken a dveří vč. obnovení nátěrů dřevěných prvků fasády; výměna dřevěné podlahy Velkého sálu DHNP a zkušebny; stavební oddělení jeviště a foyer DHNP – zamezení tepelným únikům; akustické oddělení Velkého sálu DHNP od ulice Petrské – v úvahu připadá pravděpodobně pouze interiérové řešení; kompletní rekonstrukce rozvodů vody a odpadů, včetně výměny obkladů a sanitárního vybavení (vč. hereckého zázemí); kompletní rekonstrukce elektroinstalace.

Alžbětinská scéna: výměna všech oken, jejich zatěsnění.
Spolu s rekonstrukcí elektroinstalace je nutné realizovat investice do divadelních technologií, tedy uzpůsobit rozvodnu pro jevištní elektroinstalaci a doplnit chybějící teleskopy na plný projektovaný stav. Bylo by také žádoucí rozšířit a zkvalitnit kamerový systém v objektu CED a v návaznosti na rekonstrukce prostory vymalovat.

V druhé, návazné fázi rekonstrukce by mělo v budovách CED dojít např. k výměně podlahových krytin, k rekonstrukci střechy Domu pánů z Fanalu, přetěsnění a nátěru ploché střechy budovy Nové scény, na Alžbětinské scéně k nátěru dřevěného krovu střechy včetně impregnace proti škůdcům a nátěru kompletní kovové konstrukce včetně zábradlí. Výměny by se měl dočkat „reklamní hříbek“ vedle budovy na ulici Petrská a lampa pouličního osvětlení na této ulici by měla být přepojena z elektrické sítě organizace na městskou síť a její údržba převedena pod TSB.

Další kroky pak představují vize, jak vyřešit nedostatky, které organizace denně pociťuje. Mimo jiné najít větší prostory pro neúměrně malou kostymérnu nebo zkušebnu, najít externí prostor pro zkušebnu v HaDivadle, kde úplně chybí, vybudovat kuchyňku v prostorách hospody, najít nové skladovací prostory, zajistit lepší ubytovací zázemí pro externí či hostující umělce, řešit nedostatek parkovacích prostor či vybudovat mobilní zastřešení Alžbětinské scény.

Předpokládané náklady na rekonstrukci a doba realizace budou stanoveny dle provedené pasportizace a následné studie, jejichž cílem je odborné posouzení aktuálního stavu budov včetně nacenění a etapizace stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí. CED v této souvislosti požádalo Odbor kultury MMB o poskytnutí investičního transferu na provedení pasportizace v roce 2020 ve výši 300 tisíc korun, který na základě doporučení RMB schválili zastupitelé na svém zasedání konaném 20. 10. 2020.

„Pasportizace bude prvním krokem, z ní poté vzejde investiční záměr, jenž určí rozsah rekonstrukce. Do té doby nejsme schopni říct, kdy se s ní začne ani kolik bude stát. Věřím však, že výsledkem rekonstrukce pak bude funkční, bezpečné, adekvátně vybavené, důstojné a energeticky co nejúspornější prostředí, které bude vyhovovat umělcům a dalším zaměstnancům CED i publiku,“ uzavřel Marek Fišer.     

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Další články z rubriky