Prostor před Technologickým parkem projde proměnou. Studie napoví, jak by mohlo veřejné prostranství vypadat - Tiskový servis

Prostor před Technologickým parkem projde proměnou. Studie napoví, jak by mohlo veřejné prostranství vypadat

  • 21. února 2024
  • 2 minuty čtení

Území při konečné stanici tramvaje u Technologického parku není prozatím koncepčně vyřešeno. V budoucnu by se to mělo změnit. Kancelář architekta města Brna vypracuje studii, jejímž cílem bude nastínit možnou podobu prostranství mezi areálem VUT, Technologickým parkem a zastávkami MHD.

„Konečnou dvanáctky u Technologického parku sice můžeme chápat jako okraj města, nicméně se zde připravuje směrem k Medlánkám rozvoj zástavby. S tím se promění vzhled území a zmíněná oblast začne plnit další funkci – vstup do nové čtvrti. Rádi bychom travnaté plochy mezi Technologickým parkem, VUT a konečnou zastávkou MHD kultivovali na kvalitní veřejný prostor se zelení, kde mohou trávit čas studenti, cestující, zaměstnanci VUT nebo Technologického parku a další,“ uvedl radní Filip Chvátal.

O studii požádala Odbor životního prostředí městská část Brno-Medlánky, a to v rámci každoroční výzvy. Dokument pro město vypracuje Kancelář architekta města Brna, která v současné době zpracovává i územní studii Technologického parku, a je tak obeznámena s důležitými vazbami v okolí.

Rada města Brna dnes souhlasila se zadáním studie a doporučila zastupitelstvu poskytnout Kanceláři architekta města Brna neinvestiční transfer ve výši 120 tisíc Kč. Doba na zpracování je stanovena na 4 měsíce. V průběhu zpracování bude návrh projednán s městskou částí a všemi dotčenými vlastníky v území.  

Vymezené území, kterým se bude studie zabývat


 


 

Další články z rubriky