Proměna nábřeží na Poříčí se blíží. Město vybralo zhotovitele protipovodňových opatření pro VII. a VIII. etapu

  • 10. listopadu 2021
Kolonáda podél Poříčí, přes pět kilometrů pěších cest a přibližně tři kilometry stezek pro chodce a cyklisty, nové lavičky, ale především nové zemní hráze, opravené nábřežní zdi a rozvolnění koryta řeky. To by mělo být výsledkem protipovodňových opatření v etapách VII a VIII, pro něž dnes radní vybrali zhotovitele. Tím se stalo sdružení společností s názvem PPO nábřeží Svratky – Brno (ve složení OHLA ŽS, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s., a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.).

„Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na území Brna je jedním ze strategických projektů. Jedná se o první etapu komplexního projektu protipovodňové ochrany města. Jen díky ní se můžeme dále rozvíjet. Opatření v etapě VII a VIII ochrání osoby a jejich majetek před povodněmi, přímo se týkají téměř šesti tisíc lidí. Cílem je revitalizace toku v délce přes tři kilometry a zatraktivnění jeho okolí. Architektonické řešení projektu je zpracováno na základě vítězného návrhu z mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže týmem uznávaného brněnského architekta Ivana Rullera. Řeka se díky tomu zpřístupní a její nábřeží budou moci lidé využívat k rekreaci a volnočasovým aktivitám,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Rada města Brna dnes vybrala zhotovitele protipovodňových opatření, která budou realizována na řece Svratce v úseku od koupaliště Riviéra podél Poříčí po viadukt na Uhelné. Vybráno bylo sdružení společností OHLA ŽS, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s., a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., s názvem PPO nábřeží Svratky – Brno. To předložilo nejvýhodnější nabídku s cenou 1 258 500 000 korun bez DPH.

„Jedná se o první zásadní etapu, která promění nábřeží Svratky, a to přímo v centru města. Protipovodňová opatření se budou týkat levého i pravého břehu řeky. Součástí zakázky je kromě úpravy koryta a výstavby hrází i vybudování cyklostezek, pěšin nebo kolonády, výsadba dřevin a zajištění protipovodňové ochrany kanalizace a přeložek inženýrských sítí. Do projektu jsme také přidali zásadní záležitost – rekonstrukci kmenové stoky A a vodovodu. Dotčené území se po realizaci projektu uvolní pro další rozvoj, protože současná zástavba a plochy v blízkosti Svratky jsou nyní výrazně limitovány její záplavovou zónou,“ upřesnil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Financování bude zajištěno díky dotaci z evropských fondů ve výši až 922 milionů korun. Zbylou částku zaplatí město Brno. Předpoklad začátku prací je v první čtvrtině příštího roku, jejich dokončení v závěru roku 2023.

Více o protipovodňových opatřeních najdete na webu https://voda.brno.cz/projekty/protipovodnova-opatreni-hlavnich-brnenskych-toku/.

Vizualizace zpracované sdružením Svratka (A PLUS, ŠINDLAR, Václav Čermák, Miroslav Korbička, Miloš Trenz)

Nábřeží – kolonáda

Mokřad

Poříčí

Holandská

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy