Přeskočit na obsah

Proměna lokality nabírá obrátky – už se pracuje i u podjezdu Caracas.Na Mendlově náměstí se začne na podzim

20. července 2021
Začalo to na Křížkovského, nyní jsou stavbaři už u brněnského Caracasu. Pokračovat budou na Výstavní a pak na samotném Mendlově náměstí. Probíhající rekonstrukce dopravně velmi zatížené lokality zahrnuje práce na vodovodu, kanalizaci, horkovodech a dalších sítích i úpravu povrchů. Cestujícím městské hromadné dopravy budou sloužit nové bezbariérové zastávky, částečně se také bude měnit trasa trolejbusové dopravy. Předpokládaná hodnota investice města je 155 milionů, hotovo má být na konci léta 2022. Jedná se o důležitý krok, který umožní v budoucnu celkovou přeměnu náměstí.

V tuto chvíli jsou stavbaři hlavně v oblasti takzvaného podjezdu Caracas. Jedná se o unikátní tramvajový most poblíž hlavního vstupu do areálu brněnského výstaviště. Ten představuje pomyslnou vstupní bránu na Mendlovo náměstí. Je výjimečný nejen zakřivením, ale i úhlem stoupání a nestejnoměrnou tloušťkou nosníků. Caracas se mu říká, protože je podobný jinému mostu ve stejnojmenné metropoli Venezuely. Pod mostem se musejí přesunout inženýrské sítě, aby se mohla snížit vozovka. Zvětší se tak světlá výška, tedy prostor mezi vozovkou a mostem. To je nezbytné, aby zde projely trolejbusy, které tu budou nově vedeny od letošního podzimu,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Práce v oblasti začaly už v listopadu 2020, kdy Teplárny Brno zahájily výměnu parovodů na Křížkovského a v přilehlém okolí. V tuto chvíli se jejich činnost přesunula ke zmíněnému mostu a před areál Veletrhů Brno. Přidala se také rekonstrukce vodovodu a kanalizace. To s sebou přineslo od 14. července uzavírku Křížkovského v úseku Poříčí–Hlinky, dále Výstavní v úseku Křížkovského–Hlinky, Veletržní v křižovatce s Křížkovského, Zedníkovy v ústí do Křížkovského a Poříčí v úseku Rybářská–Křížkovského. Tyto dopravní uzavírky by měly podle plánů skončit v polovině října, kdy se do Křížkovského vrátí předchozí míra omezení, kterou řidiči znají už z jarních měsíců letošního roku.

Termíny dalších omezení v oblasti budou jasné až po dokončení projektu. Už nyní se ale předpokládá, že v druhé polovině října se práce přesunou přímo na Mendlovo náměstí. Počítá se zde s rekonstrukcí kanalizace, vodovodu a plynovodu. Horkovody by tou dobou již měly být dokončeny. Nezbytný rozsah dopravních omezení především v křižovatce s ulicí Křížovou, kde bude otevřena stavební jáma pro opravu sítí a vybudování šachty, se v současné době prověřuje. V bezprostředním okolí této šachty je nutné vyměnit a zabezpečit stávající zásobovací vodovodní a plynovodní řady. Průjezd městské hromadné dopravy zůstane vždy zachován, byť může být lehce omezený. Dokončení prací je plánováno do závěru léta 2022.

„V letních měsících příštího roku plánujeme oslavy výročí Mendelova narození. V současné době probíhá soutěž na zhotovení sochy G. J. Mendela. Mendlovo náměstí už dlouho čeká na potřebnou rekonstrukci. Jeho modernizace bude velkým impulzem pro tuto část města s plnohodnotným veřejným prostorem se stromy a bezbariérovými zastávkami. Vysazeny budou také nové stromy a luční trávníky v prostoru točny tramvají, které rozdělí neosobní prostranství na menší části a pomohou jim dodat přívětivější atmosféru. Zmizí některé trakční stožáry, a naopak přibude komfortní mobiliář či úsporné LED osvětlení,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Hladík.

Na Mendlově náměstí Brněnské vodárny a kanalizace vymění 198,68 metru kanalizační stoky, která pochází z roku 1914. Část této kanalizace v délce 55,89 metru bude provedena v klasicky ražené štole. Kanalizace z roku 1966 bude vyvložkována v délce 132,17 metru. Vodovod, který se na Mendlově náměstí nachází od roku 1899, bude vyměněn v délce 124,85 metru. Vodovod z roku 1936 bude obnoven v délce 62,99 metru. Dále bude v rámci propojení vyměněno 29,96 metru vodovodů a z důvodu prací na kanalizaci hornickým způsobem v křižovatce s ulicí Křížovou bude rovněž vyměněn vodovod různých profilů v celkové délce 46,65 metru.

Teplárny Brno v oblasti už nyní převádějí parovody na horkovody, což zajistí kvalitnější dodávky tepla pro tuto lokalitu. Celkem bude rekonstruováno více než 350 metrů trasy parovodu. Vzhledem k tomu, že prozatím i po rekonstrukci bude v potrubí proudit pára, nedojde nyní k přepojení žádných zákazníků na horkou vodu.

Proměna lokality s sebou přinese i celkovou změnu koncepce městské hromadné dopravy v okolí Mendlova náměstí. Plánovaných prací se využije například k zatrolejování ulice Veletržní, kam budou přeloženy trolejbusové linky jedoucí od Hlinek na Mendlovo náměstí. Nově tak trolejbusy u výstaviště pojedou pod tramvajovým mostem nazývaným brněnský Caracas a kolem letohrádku Mitrovských. V opačném směru zůstává trasa trolejbusů stejná – kolem opatství a pivovaru do ulice Hlinky a dále. Stejně budou vedeny i autobusové linky 44, 84 a regionální. Díky zrušení průjezdu autobusových a trolejbusových linek přes tramvajovou trať na Mendlově náměstí dojde k viditelným změnám u zastávek tramvajové linky 1, která doposud zastavuje nekomfortně na silničním přejezdu. Nově bude možné vybudovat bezbariérové zastávky. Stavební úpravy na zastávce tramvají na linkách 5 a 6 ve směru od Pekařské, spočívající v její přestavbě na bezbariérovou, jsou v plánu až v dalším období, nicméně už nyní bude pro tuto změnu připraveno vše nezbytné. Všechny zastávky MHD na Mendlově náměstí budou po dokončení prací bezbariérové. Změna vedení jednotlivých linek bude zaváděna postupně už od letošního podzimu do léta příštího roku. Po roce 2022 tak zůstane k dokončení pouze prostor tramvajové smyčky a zastávka tramvají na linkách 5 a 6.

Počítá se také s úpravou povrchů. Jejich součástí bude předláždění náměstí červenou žulou, úprava polohy terminálu městské hromadné dopravy a vybudování nového zastávkového pruhu a ostrůvku na Veletržní.

„Aktuálně je velmi obtížné přesně vyčíslit náklady. Momentálně počítáme s celkovou částkou 155 milionů korun. Pro finální částku je rozhodující jak projekt, tak aktuální vývoj cen na trhu. Momentálně jsme v povolovacím řízení staveb a pracuje se na prováděcí dokumentaci, z níž vzejdou jednotkové ceny, a tudíž i celková částka. Nejistotu ovšem přináší aktuálně velmi strmý růst cen na stavebním trhu,“ uvedl radní pro oblast investic David Grund.

Právě projektovaná koncepce předchází vítěznému návrhu ze soutěže na budoucí urbanisticko-architektonické řešení Mendlova náměstí. Po soutěži v roce 2018 navrhla Kancelář architekta města Brna koncept úprav náměstí, které lze provést před jeho kompletní rekonstrukcí. Na nich nyní spolupracují architekti z ateliéru Chybik+Kristof se studiem Dílna Michala Palaščáka, autora vítězného návrhu. Tyto úpravy budou na základě shody města a městské části Brno-střed odpovídat zvýšenému zájmu o lokalitu v souvislosti s 200. výročím narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Zároveň se tím otevře prostor pro budoucí rozsáhlejší přeměnu náměstí. Vedle Tepláren Brno a Brněnských vodáren a kanalizací se na projektu podílí také Dopravní podnik města Brna, Brněnské komunikace, Odbor investiční Magistrátu města Brna, plynaři společnosti GasNet a projektanti z PK Ossendorf.

Bližší informace o architektonické stránce přeměny Mendlova náměstí najdete v tiskové zprávě architektonického studia Chybik+Kristof zde.

Vizualizace jsou k dispozici ke stažení zde. Jejich autorem je ateliér Chybik+Kristof.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.