Přeskočit na obsah

Projektovou dokumentaci ke sportovnímu areálu Anthropos vypracuje Arch.Design

15. července 2020
Za rok a půl získat stavební povolení. To je teď nejdůležitější milník v projektu sportovního a rekreačního areálu Anthropos. Potřebnou aktualizaci studie a přípravu projektové dokumentace bude mít na starost společnost Arch.Design. Ta nejlépe obstála ve vypsaném výběrovém řízení.

Samotné sportoviště zahrnující například několik hřišť pro rekreační sporty, in-line dráhu, horolezeckou stěnu nebo workoutové hřiště si podle plánů Brňané užijí v roce 2023. „Lokalita za Anthroposem je se sportem historicky spjatá a lidé ji vyhledávají i v dnešní době alespoň k procházkám nebo k jízdě na kole. Cílem města je vybudovat tu moderní sportovní zázemí, ale už teď se nám daří areál více otevírat veřejnosti. Nedávno jsme třeba umožnili spolkům i jednotlivcům, aby si pronajali tělocvičnu Anthropos,“ připomněla primátorka Markéta Vaňková.

Radní dnes vybrali zhotovitele projektové dokumentace, kterým bude společnost Arch.Design. Jejím úkolem bude projekt dovést ke stavebnímu povolení. „Z došlých nabídek jsme jako nejvhodnější vyhodnotili nabídku Arch.Design, kteří dokumentaci vypracují za 12 749 000 Kč bez DPH. Kromě ekonomické výhodnosti jsme přitom brali zřetel také na kvalitu týmu. Společnost Arch.Design dovede projekt až ke stavebnímu povolení. Jeho získání předpokládáme začátkem roku 2022,“ upřesnil radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.