Přeskočit na obsah

Projektová soutěž na nový most přes Svitavu bude vyhlášena 19. listopadu. Její podmínky dnes schválila Rada města Brna

16. listopadu 2021
Po soutěžní porotě a České komoře architektů schválila podmínky projektové soutěže na nový most přes Svitavu i Rada města Brna. Stalo se tak dnes spolu se samotným vyhlášením soutěže k datu 19. listopadu.

„Předmětem soutěže je návrh přemostění řeky Svitavy včetně návrhu křižovatkové větve vedoucí na západ směrem k ulici Svitavské nábřeží a nájezdů na most z ulice Nová Šámalova a Nová Dukelská. V rámci řešeného území budou koncepčně navržena přilehlá veřejná prostranství nábřeží včetně protipovodňových opatření,“ připomněla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Řediteli Kanceláře architekta města Brna jsme uložili zajistit vyhlášení soutěže k datu 19. listopadu. Předpokládaný termín rozhodnutí o výběru vítězného návrhu je březen příštího roku.“

Na dvě důležitá témata ve schválených zadávacích podmínkách upozornil 1. náměstek primátorky Petr Hladík: „Povodně se nám naštěstí celkem vyhýbají, naposledy se Brnem prohnala velká voda v letech 1938 a 1941. Nicméně zadání je takové, že návrh nového mostu musí umožnit převedení stoleté vody. Soutěžící se také budou muset vypořádat s požadavky na minimalizaci zásahů do stávajícího areálu Briessovy sladovny.“

Informace přidal také Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje: „S vybraným účastníkem může následně v jednacím řízení bez uveřejnění město řešit zadání následné zakázky na vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro mostní objekt přes řeku Svitavu včetně nájezdů na most z ulice Nová Šámalova a Nová Dukelská a návrhu křižovatkové větve vedoucí na západ směrem k ulici Svitavské nábřeží.“

Význam spolupráce soukromého a veřejného sektoru vyzdvihl náměstek primátorky Tomáš Koláčný: „V Brně se nachází více než 100 brownfieldů. Každý případ, kdy se podaří tyto prostory, mnohdy spojené s naší průmyslovou historií, smysluplně revitalizovat, je vítaný, odblokují se totiž poměrně velká území. Zatímco bývalé areály Zbrojovky Brno a Motorárny Zetor budou přestavovat soukromé subjekty, propojení rozvojových lokalit bude zajišťovat město. Část jeho nákladů navíc pokryje příspěvek poskytnutý těmito investory.“

S přípravou urbanisticko-architektonicko-konstrukční jednofázové otevřené projektové soutěže o návrh „Nový most přes řeku Svitavu, Brno“ souhlasila Rada města Brna 18. 8. 2021. O necelé dva měsíce později, konkrétně 13. 10. 2021, schválila složení soutěžní poroty, která dne 22. 10. 2021 na ustavujícím zasedání a následně hlasováním per rollam ke dni 1. 11. 2021 odsouhlasila soutěžní podmínky a zadání soutěže. Současně bylo znění soutěžních podmínek předloženo na ČKA k posouzení jejich souladu se Soutěžním řádem ČKA. Soutěž organizuje Kancelář architekta města Brna ve spolupráci s Investičním odborem MMB.

„Nový most přes Svitavu má mít 4 pruhy, celkovou délku 53 metrů a šířku 28 metrů. Dva pruhy budou vyhrazeny pro veřejnou hromadnou dopravu a další dva pro individuální automobilový provoz. Na obou stranách mají mít svoje samostatné pruhy cyklisté, v každém směru bude i prostor pro pohyb pěších,“ uvedl již dříve radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.