Projektová fáze končí, začíná realizační. Dům pro Julii se z výkresů přesouvá do reality

  • 15. prosince 2021
O další krůčky směrem k výstavbě a zahájení provozu se dnes posunul projekt dětského hospice Dům pro Julii. Společnost Dům pro Julii, z. ú., městu bezúplatně postoupí část licence k projektové dokumentaci. S Brnem totiž již dříve tato společnost uzavřela smlouvu o spolupráci, která město zavazuje výstavbu dětského hospice v lokalitě Kociánka zafinancovat. Část nákladů by měla pokrýt dotace z IROP (Integrovaného regionálního operačního programu).

Radní dnes měli na stole dva body, které se týkaly připravovaného projektu dětského hospice. „Jedná se v rámci České republiky o ojedinělý projekt, do nějž se město rozhodlo vstoupit jako partner a investor. Nikdo z nás nepochybuje o velkém přínosu všem členům rodin, do jejichž života zasáhla závažná zdravotní diagnóza,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Náklady jsou v současnosti vyčísleny na zhruba 186 milionů korun, bezmála polovičku by mohla pokrýt dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu. Žádost o ni jsme právě dnes na radě schválili,“ dodala.

Nadto dnes radní schválili také dohodu o bezúplatném postoupení licence k projektové dokumentaci mezi městem Brnem a Domem pro Julii, z. ú. „Projektová dokumentace od společnosti Čtyřstěn, s. r. o., je připravena ve všech stupních, nyní už se čeká jen na nabytí právní moci u vydaného sloučeného územního a stavebního rozhodnutí. To je posledním bodem přípravné fáze projektu, na které se pracuje třetím rokem. Po Novém roce se už přesuneme k samotné realizaci. Začneme soutěží na zhotovitele stavby, kterého bychom měli znát v jarních měsících, tak aby v polovině roku mohla začít stavba. S jejím dokončením a kolaudací počítáme v červnu 2023. Poté bude na organizaci Dům pro Julii, která bude hospic posléze provozovat, aby zajistila jeho vnitřní vybavení,“ nastínil další postup první náměstek Petr Hladík. Dům pro Julii, z. ú., má pro tento účel zřízen transparentní účet se sbírkou, lidé mohou na projekt přispět také nákupem v Dobrém obchodě pro Julii.

Hospic pro děti a mládež Dům pro Julii bude stát v areálu Kociánka v blízkosti Domova pro seniory. Je navržen jako třípodlažní budova s vnitřním nádvořím, o jeho podobu se postaralo architektonické studio Čtyřstěn. Do budoucna má hospic jako sociálně-zdravotnické zařízení sloužit dětem a mladistvým s život ohrožující diagnózou a jejich rodinám. Kapacitu pobytové odlehčovací služby Domu pro Julii bude tvořit 8 samostatných pokojů, dále bude hospic vybaven širokou nabídkou terapeutických služeb včetně psychologické, sociální a duchovní pomoci a zázemím pro rodiny nemocných. Součástí bude i denní stacionář. Od roku 2019 také nezisková organizace provozuje terénní odlehčovací službu.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy