Projekt sportoviště za Anthroposem je nutné přepracovat - Tiskový servis

Projekt sportoviště za Anthroposem je nutné přepracovat

  • 09. listopadu 2023
  • 1 minuta čtení
  • Anna Dudková

Stavební úřad nedávno zrušil povolení na stavbu sportovního komplexu za Anthroposem. Vyhověl tak námitkám některých účastníků řízení. Jiné námitky naopak zamítl. Město plánuje v projektu pokračovat.

Sportovní areál za Pisárkami

Sportovní areál za Pisárkami

Po prověření všech stanovisek odvolacích orgánů vzalo město zpět žádost o společné stavební povolení I. etapy projektu Anthropos. Nyní tak bude nutné projekt přepracovat s důrazem na pozemky, které byly městu Brnu převedeny ze strany Ministerstva obrany České republiky. Rekreačně-sportovní areál jako cíl projektu zůstane. Vzniknou sportoviště pro lezecký sport, in-line bruslení, malý fotbal nebo futsal. Rekonstrukcí projdou objekty střelnice a tělocvičny. Vybuduje se také dopravní napojení.

Město nyní čeká jednání s vybraným zhotovitelem. Je totiž nutné se dohodnout na dalším postupu.

Další články z rubriky