Přeskočit na obsah

Projekt Revitalizace Staré Ponávky v okolí bývalé škrobárny bude pokračovat ve spolupráci s CTP Ponávka Business Park

26. května 2021

Na realizaci strategického projektu Revitalizace Staré Ponávky v úseku mezi Dornychem, Škrobárenskou a Kalovou se bude pokračovat. Mezi městem a vlastníkem pozemků CTP Ponávka Business Park, s. r. o., probíhají jednání o společném postupu. Jedním z prvních nutných kroků je vypovězení původní smlouvy na projektovou dokumentaci se společností GEOtest, a. s., z roku 2017. Tento krok dnes schválili radní.

Dotčená oblast je v majetku Brna a společnosti CTP Ponávka Business Park, s. r. o. Již v minulosti probíhala mezi oběma stranami jednání, ale nebylo dosaženo shody na společném postupu. Nyní probíhající jednání míří k budoucí spolupráci města a této společnosti, a to i na projektové dokumentaci. Aby město mohlo pokračovat v jednání, je nutné vypovědět původní smlouvu se společností GEOtest, a. s., neboť došlo ke změnám v požadavcích na řešení tohoto území.

Původní návrhy na revitalizaci okolí říčky byly řešeny pouze vodohospodářsky. Oblast však kromě samotného toku zahrnuje i rozsáhlou okolní plochu, kterou nyní zatěžuje navezená zemina z okolních staveb a velké množství náletové zeleně, proto je nutná při budoucích úpravách i spolupráce se zahradním architektem přímo ve zpracovatelském týmu. Ten zajistí nejvyváženější řešení s přihlédnutím k aktuálním trendům v parkových a pobytových prostorách ve spolupráci s vodohospodáři, kteří již počítají s přírodními úpravami Staré Ponávky. Ty zahrnují například vznik malého mokřadu nebo mola na říčce.

„Revitalizace okolí bývalé škrobárny přinese nový prostor pro trávení volného času. Naším společným záměrem je vybudovat kvalitní parkově upravený prostor, zpřístupnit koryto říčky a hlavně celkově revitalizovat tuto oblast v meandru Staré Ponávky. Jsem tedy velmi rád, že vyjednávání se společností CTP Ponávka Business Park přineslo posun a v kooperaci budeme dále pokračovat, aby se oblast otevřela pro veřejnost,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Zároveň Brno do projektu zahrnulo i požadavky dotčené městské části Brno-jih. Oblast kolem Dornychu v Komárově prochází živelnou obnovou a stavebními úpravami. Proto musí nutně vzniknout plochy pro odpočinek, které budou zároveň propojené s vlastní zástavbou – bytovými domy. Městská část navrhla mimo jiné vybudování pěších tras, které spojí Komárov s centrem města a budou pokračovat i dále na jih. Plánuje se i lávka pro veřejnost ze severního cípu revitalizovaného území, která bude jednoduše propojovat budoucí park s ostatní zástavbou.

„Společnost CTP Ponávka Business Park navrhla i finanční kooperaci s městem a podle všeho by mohla danou projektovou dokumentaci vypracovat na své náklady. Realizaci bude hradit město Brno ze svého rozpočtu dohromady s pomocí dotace z Operačního programu Životní prostředí, protože projekt splňuje podmínky přírodě blízkých opatření,“ dodal Petr Hladík.  

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.