Projekt rekonstrukce kanalizace mezi Novou Mosilanou a Táborskou postupuje k dalšímu kroku

  • 17. března 2021
Další pokračování rekonstrukce a dostavby kmenových stok kanalizace dnes schválili brněnští radní. Tato část oprav bude probíhat v oblasti mezi Novou Mosilanou a Táborskou. Stavba kanalizace se bude týkat městských částí Černovice a Židenice.

Kmenové stoky jsou páteřní části kanalizační soustavy, do kterých ústí jednotlivé uliční přípojky. Rekonstrukce kanalizace E a E1 je klíčová pro budoucí rozvoj bydlení v dotčených městských částech. Mezi plánované projekty patří zástavba v MČ Brno-Černovice „Na Kaménkách“ nebo areál Nové Zbrojovky. Kvůli své náročnosti se investice rozdělila do více částí, náklady druhé etapy jsou 1 030 315 000 korun včetně DPH. Projekt je součástí operativního plánu investic města Brna. Projektování této etapy by mělo začít v příštím roce.

„V investičním záměru plánujeme pokračovat druhou etapou dostavby kmenových stok od prostoru Nové Mosilany až k ulici Táborské. Součástí prací je rekonstrukce stávající kanalizace, která vede podél levého břehu řeky Svitavy. Zároveň bude pokračovat výstavba zcela nové stoky v ulici Štolcově. Rekonstrukce a dobudování těchto stok jsou rozděleny na šest etap. Celkově se úpravy týkají úseku od retenční nádrže Makro Ráječek až po budovy Nové Zbrojovky,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Kmenové stoky budou vybaveny také protipovodňovými opatřeními. Snahou je minimalizovat veškeré práce na povrchu terénu, proto bude nová stoka budována horizontálním vrtáním. Opravy stávající kanalizace si nevyžádají příliš mnoho terénních omezení. V investičním záměru se počítá se všemi souvisejícími stavbami, přeložkami sítí a také případným rušením nepotřebných částí kanalizace. Celková délka aktuálních úprav činí u stoky E 1,2 kilometru a E1 pak 1,3 kilometru.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy