Přeskočit na obsah

Projekt prozkoumá možnosti partnerství veřejného a soukromého sektoru. Zapojí se do něj i Brno

14. října 2020
Dozvědět se více o možnostech partnerství veřejného a soukromého sektoru a případných výhodách tohoto spojení má zájem i město Brno. Zapojí se proto do projektu, na kterém participuje České vysoké učení technické v Praze a agentura CzechInvest.

Statutární město Brno bylo osloveno s nabídkou možnosti získat výstupy projektu TAČR TL05000579. Navrhuje jej Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a projektoví partneři – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Cílem je posílit využívání PPP projektů na úrovni úřadů a organizací statutárních měst.

Jako PPP je označováno tzv. Public Private Partnership, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru. Jde o smluvní vztah mezi těmito dvěma sektory. Často se soukromý subjekt zavazuje k zajištění služeb či projektů, které jsou dodávány či provozovány veřejným sektorem.

„Jde o identifikaci příkladů dobré praxe a subjektivních bariér využívání PPP projektů v úřadech a organizacích statutárních měst. V rámci projektu bude využita kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu při analýze vztahů mezi organizační kulturou, interními procesy a schopností zavádět inovativní postupy. Pomocí participativního designu bude se zaměstnanci těchto organizací vytvořen mj. praktický manuál, sebehodnoticí dotazník a audiovizuální diseminační výstup,“ popsal náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Pracovníci Magistrátu města Brna se budou moci v roli respondentů zapojit do kvalitativního i kvantitativního výzkumu a navrhovaných workshopů. Výsledky projektu budou k dispozici všem zapojeným subjektům, realizátoři je navíc navážou na aktivity Ministerstva pro místní rozvoj – plánovanou standardizaci PPP projektů a metodiku pro revitalizaci brownfieldů.

Účast je pro město bezplatná. O projekt se u Technologické agentury České republiky bude žádat během tohoto týdne, o jeho realizaci se rozhodne na začátku roku 2021.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.