Projekt Masarykovy univerzity a dalších partnerů Benchmarks se má zaměřit na půdní zdraví. Výsledky využije i město, které ho podpořilo - Tiskový servis

Projekt Masarykovy univerzity a dalších partnerů Benchmarks se má zaměřit na půdní zdraví. Výsledky využije i město, které ho podpořilo

  • 23. března 2022
  • 2 minuty čtení

Statutární město Brno vyjádřilo podporu Masarykově univerzitě a dalším partnerům projektu Benchmarks. Ten se má zaměřit na půdní zdraví a má potenciál poskytovat technologie použitelné i v rozvoji chytré správy města.

„Projekt Benchmarks vychází z konceptu Living Lab, tedy živých laboratoří. Jeho cílem je rozvinout a ověřit postupy, nástroje a indikátory k měření, monitoringu a hodnocení půdního zdraví a spojit je v jednotný rámec či systém. S jeho pomocí pak bude možné navrhovat a ověřovat inovace v hospodaření z pohledu dopadů na půdu a ekosystémové služby v různých měřítcích, od lokálního po regionální. Důraz projektu je kladen na multi-actor přístup, tedy na zapojení stakeholderů do řešení problematiky a také na principy otevřené vědy a občanské vědy. Město Brno deklaruje podporu projektu a zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky, které mají potenciál poskytovat technologie použitelné v rozvoji chytré správy města. V případě potřeby je možná spolupráce s výzkumníky na potenciálním testování inovativních řešení,“ řekl 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Statutární město Brno dlouhodobě investuje do inovativního podnikání, podpory talentů či výzkumu a vývoje, ročně je to již 4,6 milionu eur. „Podpora města se orientuje zejména na podporu podnikání a start-upů založených na výzkumu a vývoji, na popularizaci a komunikaci vědy, udržení a přitahování talentů nebo na aplikované vědy a chytrá řešení pro město,“ doplnil náměstek Tomáš Koláčný.

V případě úspěšného přijetí projektu Benchmarks v rámci programu HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-02 k financování bude projekt řešen v letech 2022–2027. Předpokládaný rozpočet projektu je očekáván přibližně ve výši 15 milionů eur. Statutárnímu městu Brnu nevzniknou při zapojení do projektu žádné závazky ani finanční náklady.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky