Přeskočit na obsah

Projekt Komplexní podpora bydlení na území města Brna podpořil 79 rodin v akutní bytové nouzi

03. května 2021

Sociální a terénní pracovníci se tři roky aktivně podíleli na projektu Komplexní podpora bydlení na území města Brna. Dostupnost bydlení podporuje město dlouhodobě a díky komplexní sociální práci se zaměřuje také na zlepšení bytové situace u lidí s akutní bytovou nouzí. Projektem prošlo 79 domácností s dohromady 330 klienty.

Cílem projektu Komplexní podpora bydlení na území města Brna bylo pomoci klientům získat a udržet si bydlení. Rodiny se postupně dostávali za pomoci terénních pracovníků ze závažné bytové nouze až do běžného obecního bydlení. Účast sociálních a terénních pracovníků byla pro naplnění projektu klíčová, tito pracovníci dlouhodobě pomáhali a monitorovali dané rodiny, které se na ně s důvěrou mohly obracet.

Celkový počet 79 domácností s 330 členy, kterým program Komplexní podpora bydlení na území města Brna pomohl, zahrnuje klienty zabydlené přímo projektem – 34 domácností, dále klienty, kteří získali sociální byty od městských částí v režimu bez komplexní sociální podpory, ale ta byla v konečném důsledku potřebná – 34 domácností. Poslední skupinou byli klienti z nestátních neziskových organizací – dohromady 11 domácností.

„Jako pozitivum tohoto projektu vnímám jeho komplexnost. Nezaměřuje se pouze na zajištění bydlení klientům, ale dlouhodobě s nimi pracuje a věnuje se jim i v dalších odvětvích jako zdravotnictví, školství nebo zaměstnanost. Pouze celistvá podpora lidí v sociální nouzi může přinést trvalé výsledky, protože v těchto případech se jeden problém vrší na druhý a ‚pouhé‘ zařízení bydlení nutně nemusí znamenat vyřešení celé situace. Pozitivní výsledky jsou velkou motivací do budoucna,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Šíře poskytovaných služeb se nejlépe ukáže na konkrétním příkladu jedné rodiny. Po zrušení ubytovny na Šámalově byla rodina přesunuta do krizového bydlení na Červeném kopci, v tu dobu byla navázána spolupráce s terénním pracovníkem projektu. Dále rodina bydlela v přechodném bytě v Medlánkách, který však svým rozměrem nevyhovoval velikosti rodiny. V roce 2019 se podařilo zajistit sociální byt v MČ Brno-střed, který odpovídal velikostí. Postupné zabydlování proběhlo úspěšně, děti zvládly zápis do mateřské školy ve spádové oblasti a začaly ji navštěvovat. Díky tomu, že otec získal práci, se mohla začít řešit také finanční a dluhová situace a její zvládnutí do budoucna. Zlepšení životních podmínek přispělo k tomu, že se rodina rozhodla hledat běžné obecní bydlení, které přináší větší míru samostatnosti. Vzrůstající kompetence rodiny, stabilní příjem a zázemí vedly k úspěšnému vyhledání obecního bytu a uzavření nájemní smlouvy. Tím fakticky došlo k naplnění stanovených cílů projektu.  

Na tomto konkrétním příběhu lze vidět, jak dlouhodobá a komplexní práce s klientem pomohla získat obecní byt a aktivizovala rodinu k řešení problémů. Právě pomoc v dalších oblastech je významným benefitem projektu. Ať už jde o síťování služeb, nebo pomoc s orientací v sociálním systému státu i města, například ohledně dávek a pomoci. Vedle podpory zabydlování se projekt dále věnoval sousedskému soužití, péči o děti, školství, zprostředkování lékařské péče a v neposlední řadě i zaměstnanosti. 

„Právě důvěra v daného terénního pracovníka a jeho znalosti napomáhala spolupráci. Klienty tohoto programu byli lidé na hranici bezdomovectví a ve velké sociální nouzi. Zkušenosti v prostředí, síťování služeb a zdrojů zajistilo řešení situace a komplexní pomoc rodinám. Terénní pracovníci koordinovali celý proces hledání bydlení i následné zabydlování a v případě získání obecního bydlení zajišťovali i dialog (řešili možné nesrovnalosti a jiné problémy) s majitelem bytu – tedy městem nebo městskou částí,“ dodal náměstek primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl. 

Projekt Komplexní podpora bydlení na území města Brna začal v květnu roku 2018 a trval do konce letošního března, byl podporován Evropskou unií, konkrétně Evropským sociálním fondem – Operační program Zaměstnanost. Celkové náklady byly 10 119 500 korun. Projekt byl financován z 95 % (9 600 000 korun) dotací Evropské unie a státu a 5 % (519 500 korun) se podílelo město Brno. 

Zdeňka ObalilováTiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 207mobil: +420 773 749 963

e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.