Přeskočit na obsah

Projekt Integrace cizinců II zahajuje první kroky. Soustředí se na problematiku školství

13. ledna 2021
Projekt Integrace cizinců II je přímým pokračovatelem předchozí iniciativy, která vznikla v roce 2017 a zabývala se začleněním cizinců do společnosti a řešením konkrétních problémů. Radní souhlasili s podáním žádosti o dotaci, která dále rozvíjí integrační politiku města. Klíčovou součástí je problematika školství a vzdělávání dětí cizinců.

V Brně aktuálně žije cca 36 tisíc cizinců, proto je nutná jednotná a systematická integrační politika. To je také stěžejním bodem projektu Integrace cizinců II. V dotaci se žádá o 1,2 mil. korun. Finance budou poté rozděleny mezi město Brno, konkrétně sociální odbor, který řídí projekt, a participující organizace – Knihovnu Jiřího Mahena a společnost SocioFactor, s.r.o.  Ze Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020–2026, schválené Zastupitelstvem města Brna v září loňského roku, vyplynulo, že zásadním je jednotné řešení vzdělávání, a především komunikace škol s rodiči cizinci.

„Je důležité pracovat na integraci cizinců. Brno se dlouhodobě profiluje jako mezinárodní město s velkým důrazem na vědu a výzkum. Proto musíme hledat způsoby, jak ulehčit začleňování cizinců do společnosti. A to zejména na systémové úrovni, abychom byli připraveni již na úřadech. Od roku 2018 funguje ve městě síť interkulturních pracovníků, kteří se starají o bezpečné, nekonfliktní soužití a aktivně mu napomáhají. Zároveň pomáhají odstraňovat překážky integrace v osobním styku s danými lidmi,“ potvrdil náměstek primátorky pro oblast sociální práce Robert Kerndl.

„Projekt Integrace cizinců ve městě Brně II je prvním krokem k naplňování Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020–2026, která byla schválena Zastupitelem města Brna v září 2020. Více než dva roky participativní práce na Strategii, které se zúčastnilo kolem 150 aktérů z různých oblastí včetně zástupců samotných cizinců, ukázaly, že aktéři jako největším problém ve městě vnímají integraci cizinců v oblasti školství. Projekt proto přináší konkrétní aktivity, jejichž cílem je dlouhodobě řešit problémy v integraci dětí cizinců ve školách v Brně. Zaměříme se hlavně na pomoc vietnamským dětem a mateřským a základním školám, které potřebují podpořit v komunikaci s jejich rodiči. Zapojila se i Knihovna Jiřího Mahena, která chystá aktivity o ukrajinské a vietnamské literatuře a kultuře ve spolupráci s interkulturními pracovníky brněnského magistrátu,“ říká předseda Výboru pro národnostní menšiny a radní v oblasti kultury Marek Fišer.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.