Projekt Domu pro Julii je blíže realizaci. Město připravuje žádost o dotaci v rámci výzvy ITI

  • 14. dubna 2021
Radní dnes schválili podání projektového záměru pro Dům pro Julii do výzvy ITI. Na něj bude navazovat zpracování a podání samotné žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v předpokládané výši 92 milionů korun. Projekt dětského hospice je velmi specifický a jeho realizace významně rozšíří zdravotní a sociální služby v brněnské metropolitní oblasti.

„Projekt hospice pro děti a mladistvé Dům pro Julii se připravuje již od roku 2018 pod taktovkou stejnojmenné neziskové organizace. Vysoká důležitost a absence podobného ústavu nejen v Brně, ale i na celé Moravě nás přesvědčila k participaci města. Vznikne tak jedinečná instituce, která bude vynikat rozsahem i kvalitou služeb. Hospic bude vybaven nejen lůžkovou částí, ale bude disponovat také zdravotní, sociální, psychologickou nebo terapeutickou pomocí pro celou rodinu malého pacienta,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dotace z Evropské unie v rámci finančního nástroje ITI (Integrated Territorial Investments) jsou zdroje, které se zaměřují na integrované projekty v rámci brněnské metropolitní oblasti. Na projekt Dům pro Julii se předpokládá dotace ve výši 92 milionů korun, a to ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %) a státního rozpočtu (5 %). Celkové náklady na výstavbu dětského hospice se předpokládají v hodnotě 160 milionů korun.

„Protože ani v případě získání dotace nemá nezisková organizace Dům pro Julii dostatečné prostředky na realizaci stavby hospice, proběhne v nejbližší době řada jednání, a hlavně se bude vypracovávat smlouva o spolupráci, aby mohlo město dofinancovat stavbu tohoto jedinečného projektu a ten mohl opravdu vzniknout. Částka, kterou by mohlo Brno kofinancovat dětský hospic Dům pro Julii, je 68 milionů. Jako důležitý prvek vnímám, že financování ze strany města se bude týkat pouze stavby. Nezisková organizace následně pořídí veškerý inventář a samozřejmě bude zařízení provozovat. Veškeré detaily podmínek spolupráce budou zakotveny ve smlouvě o spolupráci, jejíž vznik je již v jednání,“ podotkl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Kompletní realizace stavby by měla být podle pravidel dotace ukončena nejpozději do 30. 6. 2023. V tuto chvíli je hotová projektová dokumentace od společnosti Čtyřstěn, s. r. o., pro stavební povolení a dokončují se veškeré podklady pro provádění samotné stavby. Ta by měla začít na začátku příštího roku.

Hospic pro děti a mládež Dům pro Julii bude stát v areálu Kociánka v blízkosti Domova pro seniory. Je navržen jako třípodlažní budova s vnitřním nádvořím, o jeho podobu se postaralo architektonické studio Čtyřstěn. Do budoucna má hospic sloužit dětem a mladistvým s život ohrožující diagnózou a jejich rodinám. Kapacita Domu pro Julii je 10 pokojů, dále bude vybaven širokou nabídkou terapeutických služeb včetně psychologické, sociální a duchovní pomoci a zázemím pro rodiny nemocných. Součástí bude i denní stacionář. Od roku 2019 také nezisková organizace provozuje terénní odlehčovací službu.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy