Prohlídka cest a porostů ve Wilsonově lese – za účasti 1. náměstka primátorky P. Hladíka - Tiskový servis

Prohlídka cest a porostů ve Wilsonově lese – za účasti 1. náměstka primátorky P. Hladíka

  • 27. dubna 2022 16:00
  • Wilsonův les za halou Rosnička (nad vjezdem z ul. Jana Nečase)