Prohlášení primátorky města Brna k situaci na Ukrajině

  • 24. února 2022
Vzhledem ke zprávám, které se dnes v noci začaly šířit z Ukrajiny, a eskalující situaci nejen na ukrajinsko-ruské hranici, ale téměř na celém území tohoto státu, bych ráda za sebe i za Radu města Brna vyjádřila podporu ukrajinské vládě a lidu.

Tento barbarský akt agrese ze strany ruského prezidenta Vladimíra Putina je pro mě ve 21. století naprosto nepochopitelný. Odmítám takové narušení suverenity evropského státu, s nímž nás pojí letité partnerství. Jeho důsledkem budou pravděpodobně tisíce mrtvých, a to včetně civilistů.

Vzhledem k těmto událostem svoláme mimořádnou radu, na které plánujeme vypovědět partnerství ruským městům.

Už včera jsem se setkala s ukrajinskou konzulkou Annou Proshko, se kterou jsme diskutovali možné scénáře případné pomoci. Jedním z nich je humanitární pomoc našemu partnerskému městu Charkovu, a to především v podobě zdravotnického materiálu, kterého je přímo na místě nedostatek a který se pokusíme zabezpečit ve spolupráci s městskými nemocnicemi. 

Následně jsme po dohodě s radními vyvěsili na Nové radnici ukrajinskou vlajku jako symbol podpory. Připojili jsme se tak k řadě měst a institucí, které odmítají ruskou invazi.

Jako matka dvou dětí si nedovedu představit, že bych se ocitla v podobné situaci, jaké čelí lidé na Ukrajině, a to zejména v bombardovaných městech a pohraničí. Je naší povinností bojovat za demokracii, snažit se zastavit agresi, a především pomoci těm, kteří to potřebují.

Jsme připraveni podpořit místní komunitu Ukrajinců, ale také poskytnout pomoc těm, kteří budou nuceni kvůli válečným hrůzám opustit svou zemi. V této věci jsem v kontaktu s hejtmanem Jihomoravského kraje. Právě kraj nyní aktualizuje seznam nouzového ubytování. Pokud si to situace vyžádá, budeme hledat pro tyto lidi možnosti ubytování na území města i nad rámec tohoto krizového řízení, o což nás požádali i představitelé ukrajinského konzulátu.

Ukrajina nezůstane v této válce sama.

Nejnovější tiskové zprávy