Produkty od Microsoftu pořizuje magistrát výhodněji díky centralizovanému zadávání a minitendrům - Tiskový servis

Produkty od Microsoftu pořizuje magistrát výhodněji díky centralizovanému zadávání a minitendrům

  • 23. února 2022
  • 3 minuty čtení

Magistrát využívá systém centralizovaného zadávání zakázek na pořízení produktů Microsoft a s ním spojenou možnost ještě více snížit ceny vypsáním minitendrů. Softwarový balík Enterprise Agreement na tři roky byl již vybrán, naopak nejlevnější dodavatel licencí pro cloudové řešení Azure se teď bude hledat. Příslušné dokumenty dnes schválila Rada města Brna.

„Centralizované zadávání na pořízení produktů Microsoft zajišťuje Ministerstvo vnitra, město se k němu připojilo koncem roku 2018. Kromě výhodnějších cen, které vyplývají už ze samotného principu takového způsobu realizace veřejných zakázek, systém umožňuje oslovovat dříve vysoutěžené dodavatele v elektronických minitendrech, a lze tak dosáhnout ještě na další slevy od jednotlivých partnerů Microsoftu v rámci jejich aktuální nabídky,“ popsal princip nákupů uvolněný zastupitel pro informační technologie Ondřej Kotas.

Vysoutěžené licence v rámci Enterprise Agreement zahrnují Microsoft Office (nejen pro město, ale i pro městské části) a obsahují i rozšíření na aktuální verze operačního systému Windows včetně licencí pro přístup k serverovým aplikacím. Dále je součástí nasazení integrované platformy antivirového řešení a ochrany uživatelských stanic. Smlouva se společností exe, a. s., odštěpný závod bude uzavřena na tři roky. Celková nabídková cena je za toto období 1 931 557,53 euro bez DPH. Platba za jednotlivé roky bude přepočítána na Kč aktuálním kurzem ČNB. „Jsem rád, že se podařilo tento minitendr rychle zrealizovat. Díky tomu jsme dosáhli ještě na loňské ceny po celé trvání smlouvy, ty letošní jsou o 20 % až o třetinu vyšší,“ řekl zastupitel Ondřej Kotas.

Plánovaný nákup licencí produktů Microsoft Azure umožní Magistrátu města Brna flexibilní práci uživatelů na platformě cloudových řešení jak na pracovišti, tak využití vzdálených přístupů a týmové spolupráce na projektech a jejich řešení v mnohem větší míře než dosud. Zároveň díky provázanosti s dalšími komponenty se zvýší efektivita implementace novinek a správy instalovaných komponent i v souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a s nároky na GDPR. „Prostředí Microsoft Azure bylo zvoleno z důvodu garance společnosti Microsoft, že uložená data neopustí území EU, ale hlavně z důvodu garantované kompatibility prostředí, které má být v cloudu Azure provozováno. Jsou sem přesunuty všechny agendy provozované v rámci SharePoint a další agendy. Ve všech těchto případech se jedná o agendy, které vyžadují online přístup externích subjektů, a cloudové prostředí splňuje tuto podmínku beze zbytku bezpečným způsobem,“ dodal Ondřej Kotas. Předmětem minitendru je nákup licencí produktů Microsoft Azure na období tří let. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 164 591 euro, která přepočítána aktuálním kurzem České národní banky činí 4 279 366 Kč bez DPH za 36 měsíců.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky