Pro Kreativní Brno podpoří šest projektů brněnských tvůrců - Tiskový servis

Pro Kreativní Brno podpoří šest projektů brněnských tvůrců

  • 30. srpna 2023
  • 4 minuty čtení

Dotacím určeným pro kulturně-kreativní odvětví se radní města Brna zabývali na svém dnešním jednání. Programová výzva Pro Kreativní Brno se otevřela již po čtvrté a celkem šest projektů, které splnily podmínky přidělení dotace, by mělo být finančně podpořeno. Tyto radní doporučili schválit zastupitelům na zářijovém zasedání.

„Dotační program Pro Kreativní Brno se vyhlašoval již po čtvrté. Z celkových 13 projektů obstálo jak při kontrole systémového zadání, tak při následném hodnocení komise pět žádostí, které podpoříme plnou částkou. Šestý projekt podle pravidel výzvy získá zbytkovou částku z rozpočtu programu. I letos se potvrdilo, že v Brně máme velké množství kreativních lidí v tomto širokém odvětví, proto jsem ráda, že město dlouhodobě a kontinuálně podporuje jejich práci a rozvoj,“ nastínila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Poprvé byly dotace Pro Kreativní Brno spuštěny v roce 2021, kdy bylo podáno 15 žádostí a podpořeno bylo sedm projektů. Dohromady bude rozděleno 500 000 korun. „Tento typ dotačního programu aktivizuje kreativní a kulturní sféru podnikání, která je v Brně hojně zastoupena. Mezi benefity také patří podpora mezioborové spolupráce v rámci platformy a propagace s ní spojená, a to na národní i mezinárodní úrovni,“ doplnil Martin Příborský zastupitel pro strategický rozvoj, metropolitní spolupráci a ITI

 

PODPOŘENÉ SUBJEKTY A PROJEKTY V RÁMCI 4. ETAPY DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO KREATIVNÍ BRNO

Spolek Kultura & Management – projekt Open House: Inclusion & Accessibility
Výstava, fotografie a videoprezentace zaměřená na nové dramaturgické téma Open House Brno 2024. Dvě témata, která rezonují evropským architektonickým prostředím, budou představena na jaře 2024 také široké brněnské veřejnosti. Prezentace tématu sedmého festivalového ročníku Open House Brno veřejnosti formou kreativních výstupů umožní s předstihem v březnu 2023 představit zaměření aktuálního ročníku a umožnit lepší rozhodování o individuálním programu pro jednotlivé návštěvníky. Krom zvýšení odborné hodnoty festivalu se zlepšuje přístupnost netriviálních témat široké veřejnosti.

SAFARI22 – projekt Infame Radio Festival
První březnový víkend roku 2024 bude naše komunitní platforma Infame Radio hostit dvoudenní festival na podporu kreativních profesí a současného hudebního umění v Brně. Festival se bude konat v centru města, aby byla zajištěna dostupnost pro širokou veřejnost. S cílem podpořit dialog a navázat nová partnerství napříč kreativní scénou jsme oslovili významné kulturní platformy, aby se podílely na programu festivalu. Návštěvníci se tak mohou těšit na panelové diskuse, tutoriály, networkingové akce a živé přenosy.

Výloha roku – projekt WINDOW POP DESIGN AWARDS & TALKS
WINDOW POP je edukační festival věnovaný veřejnému prostoru ve městě. Festival se skládá z více částí a každá oslovuje jiné publikum – tato žádost se týká pouze částí DESIGN AWARD a TALKS. Akce propojují udržitelný design, architekturu, veřejný prostor a podnikání. Vizí je město pro všechny, které je ekologické, inkluzivní, bez bariér a s atraktivními obchody.

Kvítka v bytě – projekt KERA – mapa center výpalu keramiky a porcelánu na úrovni ČR a SK
Projekt „Mapa center výpalu" spojuje poskytovatele výpalu, kteří již vlastní keramické pece, a kreativce, kteří chtějí vyrábět keramiku, ale nemají nebo nechtějí investovat do drahého technického vybavení. Působnost je po celé ČR a SK. Kreativci navážou spolupráci, neplatí počáteční investice do pecí a pravidelné poplatky za energii, platí jen cenu za výpal, mohou dále investovat finance do sebevzdělání nebo materiálu. Poskytovatelé na základě poptávky zmonetizují své vybavení, zkvalitní nebo rozšíří své služby. V rámci vztahu poskytovatele s kreativcem dojde k výměně know-how a podpoře.

Ženský vzdělávací ústav Brno – projekt Tvorbou k samostatnosti
Předchozí dvě etapy Textilního hubu vrátily do Vesny společnou rukodělnou aktivitu žen všeho věku a různých národností. Během uplynulých měsíců se ve Vesně vytvořila silná komunita zejména českých a ukrajinských žen, které se vzájemně učí nové techniky, vyrábějí potřebné věci pro ostatní organizace a s využitím upcyklace budují značku Made in Vesna. Významnou složkou je napojení na šatník Vesny – zdůrazňováním recyklace a upcyklace se snižuje stigmatizace uživatelek šatníku. Textilní hub 3 rozvíjí toto unikátní spojení dostupných vzdělávacích aktivit, které reagují na potřeby komunity.

Ing. Iva Bastlová, DiS. – projekt Konference Interiéry: EKOLOGICKY & EKONOMICKY
Konference Interiéry je největší vzdělávací a potkávací akcí v oboru interiérů, architektury a designu v ČR. Letos jde o 12. ročník, téma zní EKONOMICKY & EKOLOGICKY. Jedná se o propojení témat, která aktuálně výrazně hýbou odbornou veřejností – ekologie se stala nedílnou součástí podnikání a ekonomie je stěžejním kamenem úspěšného kreativce či podnikatele. Jak tedy tyto dva pojmy mohou fungovat společně a zajistit úspěšné podnikání v kreativních oborech? I přesto, že se jedná o tradiční akci, která se postupně zvětšuje, každý rok jsou v programu jiní řečníci a řeší se jiná aktuální témata.

Podrobné informace o dotačním programu najdete na webu: https://kreativnibrno.cz/

Další články z rubriky