Pro cloudové řešení bude město další tři roky využívat Microsoft Azure

  • 27. dubna 2022
Cloudové služby v prostředí Microsoft Azure poskytne městu společnost exe, a. s., odštěpný závod. Dodavatel uspěl v minitendru, který pro město v rámci centralizovaného zadávání organizuje Ministerstvo vnitra. Sjednaná cena zakázky je 160 773,12 eur bez DPH, smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. března 2025. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

„Centralizované zadávání na pořízení produktů Microsoft zajišťuje Ministerstvo vnitra, město se k němu připojilo koncem roku 2018. Kromě výhodnějších cen, které vyplývají už ze samotného principu takového způsobu realizace veřejných zakázek, systém umožňuje oslovovat dříve vysoutěžené dodavatele v elektronických minitendrech, a lze tak dosáhnout ještě na další slevy od jednotlivých partnerů Microsoftu v rámci jejich aktuální nabídky,“ popsal celý systém uvolněný zastupitel pro informační technologie Ondřej Kotas již v únoru, kdy Rada města Brna schvalovala požadavek na zadání minitendru na dodavatele licencí pro cloudové služby Microsoft Azure. 

„Zvolené cloudové řešení umožní městu zpracovávat takové agendy, u nichž je nutný přístup externích subjektů. Azure můžeme konfigurovat podle aktuálních potřeb, je dostatečně kapacitně dimenzován, zvládne tedy jednorázové navýšení požadavků na výkon, navíc je to velmi dobře chráněný systém proti kybernetickým útokům,“ vysvětlil zastupitel Ondřej Kotas a dodal: „Pokud jde o konkrétní využití, tak například Odbor kultury v tomto prostředí administruje dotace, Odbor územního plánování a rozvoje zde provádí vyhodnocování připomínek k novému územnímu plánu. Nástroje také umožní vytváření libovolných aplikací, jako jsou třeba hlasovací systém nebo anketa. Interně pak na MS Azure běží například magistrátní SharePoint.“

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy