Přeskočit na obsah

Přístup k bydlení bude pro klienty programu Prevence bezdomovectví jednodušší

02. června 2021

Program Prevence bezdomovectví Armády spásy podporuje město Brno na úrovni městských částí již několik let, a to pronájmem tréninkových prostupných bytů. Radní dnes udělili generální souhlas s pronájmem běžných bytů mimo Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a jeho městských částí klientům této sociální služby, kteří splní veškeré náležitosti a úspěšně prošli programem. Tato výjimka usnadní lidem v nouzi přístup k nájemnímu bydlení.

Generální souhlas, který vydala Rada města Brna, umožňuje jednotlivým městským částem pronajmout byt účastníkům programu Prevence bezdomovectví, kteří úspěšně splnili podmínky dané projektem, osvědčili se a jsou schválení Poradním sborem k prostoupení do nájemního bydlení. V těchto případech bude přímo na radě městské části, za jakých podmínek přijme žádost o bydlení, nemusí se striktně držet kritérií výběru žadatelů o obecní byt. Bude tedy větší šance, že klienti této sociální služby dosáhnou na tento typ bydlení a cíl programu resocializace bude naplněn.   

„Město Brno na základě smluv s jednotlivými městskými částmi poskytlo Armádě spásy 58 tréninkových prostupných bytů. Klienti v nich za podpory sociálních pracovníků můžou stabilizovat svou životní situaci, aby mohli později přejít do standardního nájemního bydlení. Dnes schválený souhlas umožní klientům pokračovat v socializaci, kterou započali v projektu. Mají tak větší šanci získat městský byt a zcela se zapojit do společnosti. Tato změna znamená významný posun pro lidi bez domova, kteří tak mají možnost získat ne ubytování, ale domov,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Armáda spásy již od roku 2012 provozuje program Prevence bezdomovectví, jeho cílem je najít způsob, jak pomoci motivovaným lidem bez domova nebo v bytové tísni (například klientům azylových domů) přejít do běžného bydlení. Zároveň svým klientům poskytuje komplexní sociální služby, protože s vyřešením bytové situace je často spojeno oddlužení, zaměstnání, zdravotní péče pro klienty, případně zajištění školské situace v rodině. Těmito aspekty se terénní pracovníci Armády spásy zabývají. Projekt funguje dlouhodobě a jeho pozitivní výsledky vedly až k těmto změnám z úrovně města.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Meet the Mayor – špičkoví vědci, podnikatelé či akademici působící v Brně se opět setkali se zástupci města

Brno se profiluje jako mezinárodní metropole podporující vědu, výzkum i inovace. Neobejde se proto bez soustavné podpory a lákání talentů a spolupráce se zahraničními experty. Nedílnou součástí těchto aktivit je i společné setkávání. Jedním z příkladů může být včerejší akce Meet the Mayor.

Kaple sv. Antonína Paduánského v Žabovřeskách se utká v soutěži o nejlépe opravenou památku v kraji

Jihomoravský kraj pravidelně vyhlašuje soutěž o nejlépe opravenou kulturní památku za uplynulý rok. Do tohoto klání se letos přidává i statutární město Brno s rekonstruovanou kaplí sv. Antonína Paduánského v Žabovřeskách. Radní dnes souhlasili s podáním přihlášky.

Nápady na zlepšení města je opět možné přihlásit do Dáme na vás

Víte o něčem, co by prospělo vaší ulici? Vaší čtvrti? Chybí tam nějaká služba? Projekty, které by pozvedly život v Brně o úroveň výš a na které by vám stačilo 5 milionů korun, lze ode dneška až do 15. května přihlašovat do letošního (už sedmého) ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás.

I v letošním roce se mohou Brňané těšit na sportovní a zábavní akce pod taktovkou městské společnosti STAREZ-SPORT

Společnost STAREZ-SPORT každoročně pro město Brno pořádá řadu akcí a projektů. Na dnešním zasedání radní projednali změny pro letošní rok. Některé akce se dočkají větší podpory nebo se upraví jejich organizace.