Přeskočit na obsah

Přístup k bydlení bude pro klienty programu Prevence bezdomovectví jednodušší

02. června 2021

Program Prevence bezdomovectví Armády spásy podporuje město Brno na úrovni městských částí již několik let, a to pronájmem tréninkových prostupných bytů. Radní dnes udělili generální souhlas s pronájmem běžných bytů mimo Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a jeho městských částí klientům této sociální služby, kteří splní veškeré náležitosti a úspěšně prošli programem. Tato výjimka usnadní lidem v nouzi přístup k nájemnímu bydlení.

Generální souhlas, který vydala Rada města Brna, umožňuje jednotlivým městským částem pronajmout byt účastníkům programu Prevence bezdomovectví, kteří úspěšně splnili podmínky dané projektem, osvědčili se a jsou schválení Poradním sborem k prostoupení do nájemního bydlení. V těchto případech bude přímo na radě městské části, za jakých podmínek přijme žádost o bydlení, nemusí se striktně držet kritérií výběru žadatelů o obecní byt. Bude tedy větší šance, že klienti této sociální služby dosáhnou na tento typ bydlení a cíl programu resocializace bude naplněn.   

„Město Brno na základě smluv s jednotlivými městskými částmi poskytlo Armádě spásy 58 tréninkových prostupných bytů. Klienti v nich za podpory sociálních pracovníků můžou stabilizovat svou životní situaci, aby mohli později přejít do standardního nájemního bydlení. Dnes schválený souhlas umožní klientům pokračovat v socializaci, kterou započali v projektu. Mají tak větší šanci získat městský byt a zcela se zapojit do společnosti. Tato změna znamená významný posun pro lidi bez domova, kteří tak mají možnost získat ne ubytování, ale domov,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Armáda spásy již od roku 2012 provozuje program Prevence bezdomovectví, jeho cílem je najít způsob, jak pomoci motivovaným lidem bez domova nebo v bytové tísni (například klientům azylových domů) přejít do běžného bydlení. Zároveň svým klientům poskytuje komplexní sociální služby, protože s vyřešením bytové situace je často spojeno oddlužení, zaměstnání, zdravotní péče pro klienty, případně zajištění školské situace v rodině. Těmito aspekty se terénní pracovníci Armády spásy zabývají. Projekt funguje dlouhodobě a jeho pozitivní výsledky vedly až k těmto změnám z úrovně města.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Národní konference řešila závislostní politiku měst a obcí

Po dvou on-line konferencích způsobených pandemií covid-19 uspořádal dnes Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky národní konferenci věnovanou oblasti závislostí. Hlavním tématem konference, na jejímž uspořádání se podílelo statutární město Brno, byla závislostní politika měst a obcí.

Úprava přednádražního prostoru: Studie a prováděcí dokumentace jsou hotovy, peníze alokovány, zbývá podpis smlouvy se zhotovitelem

Administrativní a projektová příprava úpravy přednádražního prostoru jde do finále. V průběhu roku vznikla postupně architektonická studie a následně prováděcí dokumentace, v městském rozpočtu jsou alokovány finanční prostředky a Brněnské komunikace čekají na doběhnutí lhůt, aby mohlo dojít k podpisu smlouvy se zhotovitelem.

Poslední rozšiřování rezidentního parkování v tomto roce. Přidají se dvě oblasti v Králově Poli

Poslední letošní rozšiřování oblastí placeného stání se uskuteční 21. listopadu. Do systému rezidentního parkování se od tohoto dne přidají dvě královopolské oblasti: 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). Rada dnes schválila změny v nařízení, které tuto změnu v oblastech umožňují.

Při základní škole na Vedlejší vznikne nový pavilon, proběhne tu i rekonstrukce

Rada města Brna dnes schválila výzvy k podání nabídek na dvě veřejné zakázky týkající se základní školy na Vedlejší 10. U obou město hledá zpracovatele projektové dokumentace. První projekt se týká výstavby nového venkovního pavilonu, druhý zahrnuje rekonstrukci a vestavbu stávající budovy.