Přístup do podchodu pod třídou Generála Píky bude pohodlnější i pro lidi s obtížemi při pohybu

  • 29. června 2022
Investor polyfunkčního centra Nad Arboretem zajistí vybudování bezbariérového přístupu do podchodu pod třídou Generála Píky. Vyplývá to z dohody, kterou dnes schválili brněnští radní.

„Aby společnost AP Properity získala stavební povolení pro polyfunkční centrum, musí zajistit adekvátní počet parkovacích míst nebo zkvalitnit dostupnost městskou hromadnou dopravou. Investor se zavázal k umístění výtahů na obě strany podchodu pod třídou Generála Píky, které umožní pohodlný přístup i osobám se sníženou schopností pohybu a orientace,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková

Na vybudování výtahů má investor čas do kolaudace polyfunkčního centra. Bezbariérové zařízení poté převede do vlastnictví města.

Nejnovější tiskové zprávy