Přístavba sportovní haly na Rosničce má souhlas města. Investor musí splnit několik podmínek - Tiskový servis

Přístavba sportovní haly na Rosničce má souhlas města. Investor musí splnit několik podmínek

  • 21. prosince 2021
  • 2 minuty čtení

Sportovní klub Brno-Žabovřesky, z. s., získal od města kladné vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na přístavbu haly Rosnička v Žabovřeskách, musí však splnit několik podmínek, které se týkají veřejné dopravní a technické infrastruktury i zeleně.

„Předložená projektová dokumentace řeší přístavbu sportovní haly na ulici Horákova v městské části Brno-Žabovřesky ve sportovním areálu, jehož součástí jsou dvě haly včetně technického, administrativního a hygienického zázemí. Vzhledem k tomu, že takzvaná malá hala je již provozně a technicky nevyhovující, bude odstraněna a nahrazena novým objektem,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a popsal plánovanou stavbu: „V podzemním podlaží má být 46 odstavných a parkovacích stání, v nadzemní části pak samotná hala se zázemím pro sportovce, jako jsou šatny či hygienické zařízení, a prostory administrativy. S větší halou bude propojena zastřešenou plochou s hlavním vstupem. Součástí tohoto prostoru budou schody, rampy pro imobilní občany, kočárky a výtah spojující nadzemní část s podzemní hromadnou garáží, který umožní bezbariérový přístup z podzemních garáží.“

Do podzemních garáží se jejich uživatelé podle návrhu dostanou obousměrným vjezdem napojeným na stávající místní komunikaci v ulici Horákova. Záměr počítá se zpevněnými plochami navazujícími na stávající chodník, součástí těchto ploch je 5 podélných parkovacích stání a plocha zeleně.

„Před vydáním územního rozhodnutí musí investor uzavřít s městem Brnem smlouvu, která vyřeší záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu zpevněných ploch, které budou součástí veřejného prostranství včetně ploch venkovních parkovacích míst a vjezdu do podzemního parkoviště, ale i veřejné zeleně. Dopravní napojení haly musí v maximální míře respektovat stanovené rezidentní parkování v ulici Horákova,“ informoval radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Autor vizualizací: TIPRO projekt, s. r. o., a Atelier Tecl, s. r. o.

Zdroj: Sportovní klub Brno-Žabovřesky, z. s.

Tiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Další články z rubriky