Přípravy na dostavbu náměstí Míru pokračují. Radní odsouhlasili zpracování investičního záměru

  • 18. května 2022
Na vítězný návrh z architektonické soutěže na dostavbu a úpravu náměstí Míru, v níž vloni se svým návrhem uspěl Luboš Františák, naváže zpracování investičního záměru. Schválila to dnes Rada města Brna.

„Samotná plocha náměstí Míru má podle vítězného návrhu projít výraznou proměnou, plánuje se odstranění nynější Brněnky a v bývalém vojenském areálu vznikne polyfunkční objekt,“ připomněla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Investiční záměr má městu potvrdit úplnost kalkulace k vítěznému architektonickému návrhu, případně ji upravit. „Při zpracování bude nutná spolupráce se specialisty například při akusticky a prostorově vhodném řešení komunitního centra, s městskými společnostmi, a to především s dopravním podnikem při změně vedení tramvajové trati, s panem architektem Františákem i s vlastníky pozemků pod dnešní samoobsluhou, kteří se budou na celé investici podílet. Získáme tak přesnější představu o technické náročnosti realizace, a hlavně přesnější odhad předpokládaných celkových nákladů, které jsou v tuto chvíli stanoveny na téměř 447 milionů korun včetně DPH. Hradit je má zčásti město ze svého rozpočtu a z Fondu bytové výstavby a zčásti majitel Brněnky. S ním budeme souběžně také řešit obsah smlouvy o spolupráci včetně majetkového vypořádání, spolufinancování i příspěvku do našeho Fondu developerských projektů,“ vysvětlila primátorka Markéta Vaňková.

Urbanisticko-architektonická projektová soutěž o návrh „Dostavba a úprava náměstí Míru“ byla zahájena na konci roku 2020. Výsledky soutěže byly schváleny Radou města Brna na zasedání dne 12. května 2021. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách Kanceláře architekta města Brna, organizátora soutěže.

Podle vítězného návrhu Luboše Františáka dojde k novému prostorovému vymezení a rozšíření plochy náměstí, kde bude pěší kolonáda opticky propojená s přilehlým parkem. V bývalém vojenském areálu vznikne polyfunkční komplex tvořený dvěma provozně propojenými, ale technicky oddělenými objekty. V obou z nich budou podzemní garáže, v přízemí obchody a služby a v dalších patrech pak byty. Budova ve vlastnictví města má mít v přízemí komunitní centrum a město zde bude mít celkem 38 převážně menších bytů. Druhá budova by měla být stavěna z finančních prostředků Brněnky, zde má fungovat obchod Brněnky a předpokládaný počet bytů je 17.“

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy