Přeskočit na obsah

Příprava stavby mostů na Moravanské pokračuje. Město Brno s ostatními partnery stavby projedná financování jednotlivých stavebních objektů

12. května 2021

Za jednu z klíčových investic považují město Brno a Jihomoravský kraj stavbu Mosty Moravanská. Vznikne tak mimoúrovňové křížení s železničním koridorem a kapacitní napojení i propojení území kolem silnice I/52 v oblasti Přízřenic a Dolních Heršpic, které umožní jeho další rozvoj. Rada města Brna dnes vzala na vědomí, v jakém stavu je příprava této důležité stavby a také skutečnost, že je mimo jiné třeba zahájit jednání mezi investory stavby o rozdělení financování jednotlivých stavebních objektů.

Od roku 2019, kdy podepsaly společné memorandum, připravují město Brno, Jihomoravský kraj, Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic stavbu Mosty Moravanská. Z pohledu města, a především regionu se jedná o velmi důležitou investici, jejímž primárním účelem je postavit mimoúrovňové křížení s železničním koridorem a tím odstranit kolizi jednoho z posledních úrovňových přejezdů I. železničního koridoru a také zajistit kapacitní napojení a propojení území kolem silnice I/52 v oblasti Přízřenic a Dolních Heršpic, které umožní jeho další rozvoj.

„Město na základě memoranda zadalo společnosti Dopravoprojekt Brno, a. s., zpracovat pro stavbu Mosty Moravanská dokumentaci pro územní rozhodnutí, kterou společnost v současné době dokončuje. Obsahuje také návrh na rozdělení stavebních objektů mezi jednotlivé investory. Proto tedy byl Radě města Brna dnes předložen materiál, v němž je mimo jiné vyjádřeno stanovisko Magistrátu města Brna k této dokumentaci,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Magistrátní odbor dopravy ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi a Jihomoravským krajem tento návrh upravil tak, aby podíl města klesl z původně navrhovaných 150 milionů korun na 99 milionů. Ostatní spoluinvestoři stavby, tedy Jihomoravský kraj, Ředitelství silnic a dálnic a Správa železnic, mohou totiž na rozdíl od města Brna požádat o finanční pokrytí investice ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Vše je samozřejmě ještě nutné projednat a dohodnout s ostatními partnery, proto jsme tímto jednáním pověřili radního pro oblast investic Davida Grunda,“ dodala Markéta Vaňková.

„Stávající memorandum bylo zmíněnými kroky naplněno. Abychom zajistili realizaci stavby, zahajujeme další jednání o rozdělení stavebních objektů a jejich investorství mezi partnery memoranda a o získání finančních prostředků na stavbu. Dále se připravuje smlouva, tedy nové memorandum, o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a ostatními partnery na navazujících stupních dokumentace, kde se budou řešit všechny další fáze včetně majetkoprávního vypořádání, inženýrské činnosti a realizace stavby,“ doplnil radní pro oblast investic David Grund.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.