Přeskočit na obsah

Příprava stavby mostů na Moravanské pokračuje. Město Brno s ostatními partnery stavby projedná financování jednotlivých stavebních objektů

12. května 2021
Za jednu z klíčových investic považují město Brno a Jihomoravský kraj stavbu Mosty Moravanská. Vznikne tak mimoúrovňové křížení s železničním koridorem a kapacitní napojení i propojení území kolem silnice I/52 v oblasti Přízřenic a Dolních Heršpic, které umožní jeho další rozvoj. Rada města Brna dnes vzala na vědomí, v jakém stavu je příprava této důležité stavby a také skutečnost, že je mimo jiné třeba zahájit jednání mezi investory stavby o rozdělení financování jednotlivých stavebních objektů.

Od roku 2019, kdy podepsaly společné memorandum, připravují město Brno, Jihomoravský kraj, Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic stavbu Mosty Moravanská. Z pohledu města, a především regionu se jedná o velmi důležitou investici, jejímž primárním účelem je postavit mimoúrovňové křížení s železničním koridorem a tím odstranit kolizi jednoho z posledních úrovňových přejezdů I. železničního koridoru a také zajistit kapacitní napojení a propojení území kolem silnice I/52 v oblasti Přízřenic a Dolních Heršpic, které umožní jeho další rozvoj.

„Město na základě memoranda zadalo společnosti Dopravoprojekt Brno, a. s., zpracovat pro stavbu Mosty Moravanská dokumentaci pro územní rozhodnutí, kterou společnost v současné době dokončuje. Obsahuje také návrh na rozdělení stavebních objektů mezi jednotlivé investory. Proto tedy byl Radě města Brna dnes předložen materiál, v němž je mimo jiné vyjádřeno stanovisko Magistrátu města Brna k této dokumentaci,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Magistrátní odbor dopravy ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi a Jihomoravským krajem tento návrh upravil tak, aby podíl města klesl z původně navrhovaných 150 milionů korun na 99 milionů. Ostatní spoluinvestoři stavby, tedy Jihomoravský kraj, Ředitelství silnic a dálnic a Správa železnic, mohou totiž na rozdíl od města Brna požádat o finanční pokrytí investice ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Vše je samozřejmě ještě nutné projednat a dohodnout s ostatními partnery, proto jsme tímto jednáním pověřili radního pro oblast investic Davida Grunda,“ dodala Markéta Vaňková.

„Stávající memorandum bylo zmíněnými kroky naplněno. Abychom zajistili realizaci stavby, zahajujeme další jednání o rozdělení stavebních objektů a jejich investorství mezi partnery memoranda a o získání finančních prostředků na stavbu. Dále se připravuje smlouva, tedy nové memorandum, o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a ostatními partnery na navazujících stupních dokumentace, kde se budou řešit všechny další fáze včetně majetkoprávního vypořádání, inženýrské činnosti a realizace stavby,“ doplnil radní pro oblast investic David Grund.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.