Přeskočit na obsah

Případ Muzejka: nájemce využil poslední šanci, kterou mu město dalo, a splatil dluhy. Radní se dohodnou, jestli vezmou zpět výpověď

21. ledna 2021
K poslednímu lednu by uplynula výpovědní doba a nájemce, společnost Gattamelata, by musel muset opustit prostory Muzejky. Město jej v průběhu měsíce naposledy vyzvalo k uhrazení dluhu na nájemném a zálohách na energie převyšujícího milion korun, s tím, že to je podmínka pro to, aby rada jednala o zpětvzetí výpovědi z nájmu. Protože nájemce na smírné řešení situace přistoupil a k 20. lednu vše splatil, budou se radní zpětvzetím výpovědi zabývat na svém posledním lednovém zasedání příští týden.

„Jsem rád, že jsme obstáli v roli řádného hospodáře a dokázali jsme najít cestu, jak se bez soudů a bez exekucí domoci zaplacení stanoveného nájemného a záloh na energie. Pokud bychom nastalou situaci neřešili a nechali v nájmu podnik, který dluží městu tak obrovské částky, bylo by to naprosto nekorektní vůči všem ostatním nájemníkům města, kteří své závazky řádně hradí. Splacení závazků za poslední rok ve výši asi milion korun chápu zároveň jako důkaz toho, že má společnost Gattamelata zájem v prostorách Muzejky zůstat i nadále. Zpětvzetím výpovědi se proto budeme zabývat na nejbližší možné schůzi rady, a to ve středu 27. ledna. Uvědomuji si, že dnešní doba není pro žádného podnikatele jednoduchá, a o to víc doufám, že se Muzejka co nejdřív dočká otevření, protože to je náš cíl,“ shrnul náměstek pro oblast správy majetku Jiří Oliva.

Město pronajalo společnosti GATTAMELATA, a. s., prostory bývalé restaurace, bývalého bufetu a také prostory sloužící jako zázemí restaurace, sklady nebo pozemek ve dvorním traktu určený k parkování. Nájem jednotlivých prostor je rozdělený do tří smluv. Všechny byly uzavřeny na dobu neurčitou. Prostory byly předány v květnu 2016. Nájemce nehradil městu nájemné již více než rok, uhrazené pohledávky zahrnovaly nájemné od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.