Přijetí velvyslance Spolkové republiky Německo Andrease Künneho primátorkou M. Vaňkovou - Tiskový servis

Přijetí velvyslance Spolkové republiky Německo Andrease Künneho primátorkou M. Vaňkovou

  • 26. října 2021 11:00
  • Nová radnice, salonek primátorky