Přijetí velvyslance Mongolska v ČR Zumberellkhama Dorjdamby náměstkem primátora M. Hollanem

  • 16. května 2016 17:30
  • Nová radnice, salonek primátora