Přijetí velvyslance Moldavska v ČR Alexandrua Codreanua primátorkou M. Vaňkovou

  • 14. září 2021 10:00
  • Nová radnice, salonek primátorky