Přijetí velvyslance Litvy v ČR Edvilase Raudonikise - Tiskový servis