Přijetí velvyslance Francie v ČR J. E. Jeana-Pierra Asvazadouriana primátorem P. Vokřálem - Tiskový servis