Přijetí velvyslance ČR ve Spolkové republice Německo Tomáše Jana Podivínského primátorem P. Vokřálem

  • 10. října 2017 15:00
  • Nová radnice, salonek primátora