Přijetí soutěžní poroty Entente Florale Europe 2017 náměstkem primátora M. Anderem

  • 14. července 2017 08:00
  • Nová radnice, Rytířský sál