Přijetí poslanců Německého spolkového sněmu pro podporu spolupráce s partnerskými městy náměstkem pr...

  • 22. srpna 2016 10:00
  • Nová radnice, Rytířský sál