Přijetí koordinátora Evropské observatoře bezdomovectví Volkera Busche-Geertsemy - Tiskový servis