Přijetí dánského velvyslance Ole Frijse-Madsena primátorem P. Vokřálem

  • 01. června 2018 15:00
  • Nová radnice, salonek primátora