Přeskočit na obsah

Prevenci kriminality podporuje Brno pomocí dotačního programu

17. února 2021

Dotační programy na prevenci kriminality jsou dlouholetou součástí bezpečnostní a sociální politiky města Brna. Nejinak tomu bude i v letošním roce, radní doporučili ke schválení zastupitelům dva body týkající se těchto dotací.

„Nejen vědecké studie, ale i samotná praxe ukazuje, že prevence je klíčová při eliminaci výskytu patologických jevů. Cílem programu je rozvoj a posílení systému prevence kriminality na území Brna. Jednotlivé projekty se věnují problémovým oblastem v opravdu velké šířce od pomoci obětem až po aktivní předcházení kriminálního chování pomocí sociální prevence,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V Městském programu prevence kriminality na rok 2021 najdeme projekty 28 neziskových organizací. Brno mezi ně bude rozdělovat 3 miliony korun. V rámci druhého bodu se bude jednat o návrhu na finanční podíl z rozpočtu města pro organizace, na který je vyčleněno 600 tisíc korun. O tuto formu finanční podpory si mohou žádat organizace města, příspěvkové organizace města nebo také Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Přihlášené programy pokrývají velkou škálu problémů. Projekt Aristoteles, který se věnuje dětem a mladistvým mezi 9. a 15. rokem, zaštiťuje pomoc mládeži, která se již v tomto raném věku dostala do problémů se zákonem, pomocí skupinových a individuálních setkání s odborníky. Tento typ probačního programu je v Brně naprosto jedinečný a v roce 2019 získal první místo v soutěži o nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí.
Další projekty se soustředí na práci s mládeží a mladými dospělými z vyloučených lokalit, a to nejčastěji zapojením do volnočasových aktivit, mezi takové patří např. aktivita Neztrať se na rozcestí IQ Roma servisu.
Velká pozornost je věnována podpoře obětí trestné činnosti, například nezisková organizace Magdalenium se v projektu Svědci domácího násilí věnuje dětem, které musí přihlížet domácímu násilí. Tato situace může dítě dlouhodobě poznamenat. Tento spolek se jednotlivým případům věnuje dlouhodobě, v roce 2020 měl 90 klientů. Na seniory a jejich ochranu před novými zdroji nebezpečí v kybernetickém prostoru se specializuje Presafe a iniciativa Senioři a bezpečnost na vlnách médií. Na rádiu Blaník organizace vysílá edukativní magazín.

„Městské příspěvkové organizace se také zaměřují na preventivní programy. V těchto případech se rozhoduje o finančním podílu z rozpočtu Brna, který je určen přímo na tyto konkrétní projekty. Městská policie bude pořádat již 16. ročník Senior akademie, kde vzdělává seniory v prevenci kriminality. I brněnská zoo nabízí svoji pomoc v Klubu pro děti a mládež. V něm dává prostor dětem a mladistvým ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a dává nahlédnout do zázemí zoologické zahrady pod vedením pedagogických pracovníků. Tyto a další programy jsou organizovány ve spolupráci s městem,“ podotkl náměstek primátorky pro oblast sociální Robert Kerndl.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.