Přeskočit na obsah

Prevenci kriminality podporuje Brno pomocí dotačního programu

17. února 2021
Dotační programy na prevenci kriminality jsou dlouholetou součástí bezpečnostní a sociální politiky města Brna. Nejinak tomu bude i v letošním roce, radní doporučili ke schválení zastupitelům dva body týkající se těchto dotací.

„Nejen vědecké studie, ale i samotná praxe ukazuje, že prevence je klíčová při eliminaci výskytu patologických jevů. Cílem programu je rozvoj a posílení systému prevence kriminality na území Brna. Jednotlivé projekty se věnují problémovým oblastem v opravdu velké šířce od pomoci obětem až po aktivní předcházení kriminálního chování pomocí sociální prevence,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V Městském programu prevence kriminality na rok 2021 najdeme projekty 28 neziskových organizací. Brno mezi ně bude rozdělovat 3 miliony korun. V rámci druhého bodu se bude jednat o návrhu na finanční podíl z rozpočtu města pro organizace, na který je vyčleněno 600 tisíc korun. O tuto formu finanční podpory si mohou žádat organizace města, příspěvkové organizace města nebo také Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Přihlášené programy pokrývají velkou škálu problémů. Projekt Aristoteles, který se věnuje dětem a mladistvým mezi 9. a 15. rokem, zaštiťuje pomoc mládeži, která se již v tomto raném věku dostala do problémů se zákonem, pomocí skupinových a individuálních setkání s odborníky. Tento typ probačního programu je v Brně naprosto jedinečný a v roce 2019 získal první místo v soutěži o nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí.
Další projekty se soustředí na práci s mládeží a mladými dospělými z vyloučených lokalit, a to nejčastěji zapojením do volnočasových aktivit, mezi takové patří např. aktivita Neztrať se na rozcestí IQ Roma servisu.
Velká pozornost je věnována podpoře obětí trestné činnosti, například nezisková organizace Magdalenium se v projektu Svědci domácího násilí věnuje dětem, které musí přihlížet domácímu násilí. Tato situace může dítě dlouhodobě poznamenat. Tento spolek se jednotlivým případům věnuje dlouhodobě, v roce 2020 měl 90 klientů. Na seniory a jejich ochranu před novými zdroji nebezpečí v kybernetickém prostoru se specializuje Presafe a iniciativa Senioři a bezpečnost na vlnách médií. Na rádiu Blaník organizace vysílá edukativní magazín.

„Městské příspěvkové organizace se také zaměřují na preventivní programy. V těchto případech se rozhoduje o finančním podílu z rozpočtu Brna, který je určen přímo na tyto konkrétní projekty. Městská policie bude pořádat již 16. ročník Senior akademie, kde vzdělává seniory v prevenci kriminality. I brněnská zoo nabízí svoji pomoc v Klubu pro děti a mládež. V něm dává prostor dětem a mladistvým ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a dává nahlédnout do zázemí zoologické zahrady pod vedením pedagogických pracovníků. Tyto a další programy jsou organizovány ve spolupráci s městem,“ podotkl náměstek primátorky pro oblast sociální Robert Kerndl.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.