Přehled průběhu očkování proti covid-19 v Jihomoravském kraji

  • 01. února 2021
Město Brno dlouhodobě poskytuje detailní statistiky o průběhu epidemie onemocnění covid-19, a to prostřednictvím datového portálu data.brno.cz. Největší přidanou hodnotou statistik je jejich podrobné územní členění, přehlednost a aktuálnost. Jsou zde kombinovány dva oficiální zdroje – Krajská hygienická stanice JMK a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Dosud se v Jihomoravském kraji nakazilo téměř 95 tisíc obyvatel, z toho více než 30 tisíc ve městě Brně.

Právě z úzké spolupráce města Brna s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) vznikl nyní i automatizovaný přehled o průběhu očkování v celém Jihomoravském kraji. ÚZIS poskytuje data městu automatizovaně a na denní bázi (aktuální data vždy v 9:00 každý den), město je pak publikuje ve veřejně dostupném, interaktivním přehledu na stránce data.brno.cz/pages/ockovani-covid-19.

Lze tak kdykoliv jednoduše zjistit počet očkovaných v průběhu času, jejich věkové rozložení nebo typ použité vakcíny. Ve statistice očkovaných jsou zachyceni i očkovaní s bydlištěm mimo území kraje, což je dáno tím, že se Brno stává velkým očkovacím centrem. Dosavadní data o věkové struktuře očkovaných plně odráží stav, kdy byli očkováni senioři nad 80 let a také zaměstnanci ve zdravotnictví. Pokud odečteme osoby mladší 15 let, celkové číslo osob k očkování v kraji převyšuje 1 mil. 

Monitoring a zveřejňování dat o průběhu nákazy a nyní i o průběhu očkování považujeme za velice důležité pro co nejlepší zvládnutí boje s onemocněním covid-19. Protože nám covid-19 naprosto změnil každodenní život a čelíme spoustě omezení, chceme občany korektně a transparentně o vývoji epidemie nadále informovat,“ uvedl 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

 

 

 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 126
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy