Představení aktivit v oblasti řešení přístupnosti města, odstraňování bariér a problematiky osob se ...

  • 20. září 2017 13:00
  • Moravské náměstí, u Jošta