Přednáškové odpoledne připomene výročí Ernsta Macha

  • 13. března 2018
  • 2 minuty čtení
(mak) – Před 180 lety, 18. února 1838, se v Chrlicích narodil významný fyzik, filozof a technik Ernst Mach.

U příležitosti tohoto výročí se 15. března uskuteční na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brněnské dny Ernsta Macha.

Během přednáškového odpoledne pro odbornou i laickou veřejnost, které začne ve 14 hodin v posluchárně F2 na Přírodovědecké fakultě MU, se odborníci z Masarykovy a Karlovy univerzity budou věnovat tématům spjatým s životem a dílem chrlického rodáka.

Přiblíží tak například dramatický osud Machovy pamětní desky na jeho rodném domě či vzájemné sympatie i antipatie mezi Machem a Einsteinem. Chybět nebudou přednášky s experimenty věnované rotacím či zdánlivým mechanickým paradoxům.

„Některé mechanické jevy nám mohou připadat paradoxní. Když se však nad nimi zamyslíme a dokážeme je vysvětlit, paradox zmizí. Budeme se mimo jiné ptát, zda musí být povrch kapaliny vodorovný, jak přimět přetížený výtah, aby se rozjel, jak snadno zatáčet na lyžích nebo jak svítí padající žárovka,“ uvedla spoluautorka přednášky Mechanické „paradoxy“ Jana Musilová z Masarykovy univerzity.

Ernst Mach (18. 2. 1838 – 19. 2. 1916) prožil v Brně prvních devět let života. Světový věhlas získal jako filozof, spoluzakladatel empiriokriticismu, zvaného také machismus, ale hlavně jako fyzik, zasáhl však i do dalších oborů, jako je fyziologie a psychologie.

V roce 1867 se Mach stal profesorem experimentální fyziky na univerzitě v Praze, kde působil 28 let a dvakrát zastával funkci rektora. Vzrůstající nacionalismus a politické poměry ho však z Prahy vyhnaly. Vrátil se na vídeňskou univerzitu jako profesor tzv. induktivní filozofie. Na konci 19. století byl vlivnou a známou osobností v oblasti vědy i filozofie.

K některým problémům soudobé fyziky, jako jsou atomární teorie či platnost newtonovského pohledu na svět, se vyjadřoval poměrně kontroverzně. Principy Newtonovy mechaniky podrobně rozebral ve své slavné knize Mechanika z roku 1883.

Na mezinárodním poli se mu dostalo pocty v podobě Machova čísla, fyzikální veličiny používané v aerodynamice, která udává poměr rychlosti tělesa v určitém prostředí k rychlosti zvuku v tomtéž prostředí. Jednotka označovaná symbolem Ma tak například udává poměr rychlosti letadla k rychlosti zvuku.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít