Předejít školnímu neúspěchu má doučování, město na něj přispěje dětem z azylového domu

  • 31. ledna 2024

Maminkám, které žijí v Domově sv. Markéty, pomůžou s přípravou dětí na školní docházku doučovatelky. Na projekt přispěje Diecézní charitě i město Brno. Radní dnes schválili 150tisícovou dotaci.

„Už minulý rok jsme si ověřili, že podpora dětí ohrožených školním neúspěchem má velký efekt. Domovu svaté Markéty jsme ke stejnému účelu poskytli 63 tisíc korun. I letos děti, které vyrůstají se svými maminkami v azylovém domě, získají jistotu pomoci s domácími úkoly, s procvičováním, s vysvětlením obtížnějšího učiva. U předškolních dětí se doučovatelky zaměří na jejich přípravu na vstup do 1. třídy a rozšiřování slovní zásoby. Do podpůrných aktivit budou zapojeny i matky a v případě potřeby bude zprostředkován kontakt se školou, vysvětlila radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Domov sv. Markéty provozuje Diecézní charita Brno. Azylový dům pomáhá těhotným ženám a ženám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, jsou ohrožovány na zdraví a životě anebo je ohrožena výchova a vývoj jejich dětí. Zařízení má 28 bytových jednotek a celkovou kapacitu 100 lůžek.

(Aktualizováno 1. 3., v původním znění bylo nesprávně uvedeno, že dotaci budou schvalovat ještě zastupitelé.)

Nejnovější tiskové zprávy