Předání technických prostředků v hodnotě cca 5 mil. Kč do užívání Hasičskému záchrannému sboru JmK p...

  • 19. prosince 2017 15:30
  • Hasičský záchranný sbor JmK, Lidická 61