Předání pamětního listu zdravotní sestře Veronice Hryzákové z Kliniky anesteziologie, resuscitace a ...

  • 16. října 2019 14:00
  • Nová radnice, kancelář 1. náměstka