Předání Ceny města Brna Borisi Myslivečkovi - Tiskový servis