Přeskočit na obsah

Prázdninové uzavírky tramvajových tratí končí, cestující se mohou těšit na pohodlnější jízdu

31. srpna 2020
Snížená hlučnost, větší bezpečnost a pohodlnější cestování – takový je výsledek letních oprav tramvajových tratí v ulicích Nové sady a Veveří. V rámci těchto staveb vyměnil Dopravní podnik města Brně během dvou měsíců 1400 metrů dvoukolejných tramvajových tratí a opravil tři zastávky za celkem 106 miliónů korun. Brněnské komunikace v ulici Veveří souběžně s opravou tramvajové trati provedly opravu vozovky a Brněnské vodárny a kanalizace opravu kanalizace a vodovodu.

Přesto, že jsou letní měsíce pro Brňany z hlediska oprav silnic a tratí náročné, cením si toho, že se podařilo práce dokončit v termínu a do nového školního roku vstupujeme v oblasti dopravy se znatelnými změnami k lepšímu. Výsledkem letních oprav je téměř kilometr a půl nové odhlučněné dvoukolejné trati v ulicích Nové sady a Veveří, nový povrch vozovky na Veveří i oprava kanalizace v této ulici,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Stejně jako v minulosti, i tentokrát potvrdily naše městské firmy, že jsou schopné v krátkém časovém období zajistit svou inženýrskou činností náročné investiční akce, a to v předem stanovených termínech,“ sdělil radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Nové sady – Koleje MHD – Zelené plíce městaUlice Nové sady během oprav v úseku Hybešova – Poříčí získala nejen nový kolejový svršek, ale také zelený travnatý pás, který spolu s dalšími standardními prvky přispěje ke snížení hluku tramvajové dopravy. „Travnaté pásy se předpěstovávají v trávníkové školce nedaleko Brna. Na místo je pracovníci dováží v rolích o šíři asi 50 cm, které rozbalují na upravenou zeminu vybavenou zavlažovacím zařízením,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Zajímavostí je, že zemina, která leží pod trávníkem nese shodou okolností název Šedý drak, což připomíná nejen symbol města Brna, ale i nové tramvaje dopravního podniku, kterým Brňané dali ve veřejné soutěži jméno Drak. Pokládka travnatých pásů s květinami bude pokračovat o prvních zářijových víkendech, již bez vlivu na dopravu.

• 730 metrů nové dvoukolejné tramvajové trati• dvě zrekonstruované bezbariérové zastávky Soukenická a Křídlovická• 46 miliónů Kč bez DPHVeveříV průběhu letních prázdnin prošla ulice Veveří opravou v úseku ulic Jana Uhra – Žerotínovo náměstí. Práce zde koordinovaly tři městské firmy – Dopravní podnik města Brna, Brněnské komunikace a Brněnské vodárny

a kanalizace.  Z hlediska tramvajové trati byla investice nutná jak z důvodu jejího špatného technického stavu, tak kvůli vedení objízdné trasy v rámci stavby VMO Žabovřeská – II. V ulici došlo k výměně kolejového svršku za použití odhlučňovacích prvků a úpravám zastávek Grohova, které jsou bezbariérové. Trať je nyní připravená na zvýšenou zátěž při výluce Žabovřeská, kdy tudy budou vedeny všechny tramvajové linky směřující do Bystrce – 3, 11 a X11, která bude náhradou za linku číslo 1. Kdy výluka začne, zatím není jasné.

Brněnské komunikace v tomto úseku prováděly opravy předjízdných pruhů. „Opravy jsme realizovali pokládkou souvrství asfaltové směsi a asfaltového mastixového koberce. Součástí opravy bylo i přesazení stávající přídlažby z kamenné kostky, přesazení nájezdů a lokální přesazení stávajících kamenných obrubníků,“ uvedl generální ředitel Brněnských komunikací Luděk Borový. V rámci údržby chodníku byla na polovině plochy provedena výměna stávající nášlapné vrstvy z litého asfaltu za nový povrch z téhož materiálu, v místě přechodů byly vybudovány nové bezbariérové úpravy pro chodce. Nové předláždění mají chodníky z betonové dlažby, které nebyly v dobrém stavu. Součástí všech prací je i obnova vodorovného dopravního značení.

Práce Dopravního podniku města Brna a Brněnských komunikací byly koordinovány s rekonstrukcí kanalizace

a vodovodu, kterou provedly Brněnské vodárny a kanalizace. Kanalizační stoka, která pochází z roku 1910, byla v havarijním stavu a jevila známky poškození. „Z toho důvodu jsme provedli sanaci kanalizace v úseku mezi ulicemi Smetanova a Sokolská, kde leží kanalizační stoka pod tramvajovou tratí a kde byl její stav nejkritičtější,“ objasnil generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací Jakub Kožnárek.

• 670 metrů nové dvoukolejné tramvajové trati• 4700 metrů čtverečních opravené vozovky• zrekonstruovaná bezbariérová zastávka Grohova• DPMB 60 miliónů Kč bez DPH + BKOM 11,5 miliónů Kč + SMB   27,5 miliónů Kč (rekonstrukce vodovodu a kanalizace)
Merhautova

Oprava tramvajové trati v termínu 2. března až 30. června 2020 spočívala v kompletní výměně stávajícího kolejového svršku včetně všech protihlukových opatření podle aktuálních technických trendů. Práce na trati byly koordinovány s opravou předjízdných pruhů, kterou zajišťovaly Brněnské komunikace. Pro osobní dopravu byla ulice zprovozněna 1. července 2020. 

• 1200 metrů nové dvoukolejné tramvajové trati• 6000 metrů čtverečních opravené vozovky• tři rekonstruované zastávky Jugoslávská, Venhudova a Zdráhalova

• DPMB 114 miliónů Kč bez DPH + BKOM 23 miliónů Kč bez DPH

V příštím roce plánuje Dopravní podnik města Brna opravy tramvajové trati v ulici Lesnická, opravu kolejového trojúhelníku v křižovatce u Semilassa a rekonstrukci tramvajové smyčky Komárov.

Kontakty:

Mgr. Hana Tomaštíkovátisková mluvčí DPMB, a.s.htomastikova@dpmb.cz  

603 587 015

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko Magistrátu města Brna
dudkova.anna@brno.cz
770 179 563


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.