Přeskočit na obsah

Praktické informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu

22. září 2022 4 minuty čtení Filip Poňuchálek

V Brně se po čtyřech letech obmění zastupitelstva města a městských částí. Zároveň Brňané zvolí do Senátu dva zástupce, a to za volební obvody č. 55 a 58. Termín voleb je 23. a 24. září, případné druhé kolo senátních voleb bude o týden později.

Volby začínají v pátek 23. září ve 14 hodin. V tento den je možno hlasovat do 22 hodin. V sobotu 24. září jsou volební místnosti otevřeny od 8 do 14 hodin. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není dovoleno.

Kdo se může zúčastnit a jak se prokáže?

Voleb do zastupitelstev obcí se může zúčastnit občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v Brně trvalý pobyt, a také občan jiného členského státu Evropské unie, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v Brně trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt. Tito lidé však měli nejpozději do 21. září požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, a to na úřadu místní městské části. Pokud však občané EU, kteří splňují výše popsané podmínky, k volbám dorazí i bez toho, aniž by zápis provedli, odvolit také mohou.

Voličem do Senátu je občan ČR.

Svou totožnost a státní občanství lidé před hlasováním prokazují předložením občanského průkazu nebo pasu. Cizinci předkládají průkaz o povolení k trvalému pobytu, potvrzení o přechodném pobytu nebo osvědčení o registraci.

Mohu si vyzvednout vyhotovený občanský průkaz v průběhu voleb?

Po dobu konání voleb (tedy v pátek 812 hodin a 1422 hodin; v sobotu 814 hodin) si mohou lidé vyzvednout vyhotovený občanský průkaz na příslušném oddělení magistrátu, a to na adrese Husova 5.

Pozor! V době konání voleb je možné pouze převzít vyhotovený občanský průkaz, jiné služby nebudou poskytovány.

V případě konání druhého kola volby do Senátu Parlamentu České republiky bude Odbor správních činností MMB na Husově 5 zajišťovat služby ve stejném čase.

Kde se nachází má volební místnost?

Přehlednou mapu najdete v následujícím odkaze: https://volby.tmapy.cz/#582786.

Jak volba probíhá a jak mohu hlasovat?

Po prokázání totožnosti volič obdrží od volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem – pro zastupitelské volby je barvy šedé, pro senátní barvy žluté. Do těchto obálek voliči vkládají hlasovací lístky.

Hlasování do zastupitelstev obcí bude v Brně následující. Volič obdrží dva hlasovací lístky – jeden pro volby do Zastupitelstva města Brna (označený na levém okraji svislým pruhem růžové barvy) a jeden pro volby do zastupitelstva městské části.

Způsoby hlasování jsou tři:

1.       Označím křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

2.       Označím v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuji, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však označím tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. V Brně se jedná o 55 zastupitelů.

3.       Kromě toho lze oba způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

S voličským průkazem hlasovat ve volbách do zastupitelstev nelze.

Hlasování v případě voleb do Senátu probíhá tak, že do obálky vložíte jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého jste se rozhodli. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Hlasování na voličský průkaz je možné. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může na voličský průkaz hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Kde se dozvím výsledky voleb?

Kompletní výsledky voleb budou zveřejněny na webu Českého statistického úřadu www.volby.cz.

Kompletní informace k volbám najdete na webu Ministerstva vnitra ČR a stránkách statutárního města Brna.

Mohlo by vás dále zajímat

Nové wellness centrum na Kraví hoře. Foto: Marie Schmerková
Vyšel říjnový Brněnský metropolitan

Tento týden najdete ve svých schránkách aktuální Brněnský metropolitan. Dočtete se o nedávno dostavěném wellness centru na Kraví hoře i o novém způsobu třídění kovů do žlutých kontejnerů na plast. Do testovacího provozu vstoupila nová tramvajová trať do kampusu. A vodojemy na Žlutém kopci hlásí otevřeno, vstupenky jsou k mání i online.

Vodojemy na Žlutém kopci budou od podzimu přístupné veřejnosti. Foto: Zdeněk Kolařík
Vyšel zářijový Brněnský metropolitan

Tento týden najdete ve svých schránkách nový Brněnský metropolitan. Na podzim se pro návštěvníky otevřou vodojemy na Žlutém kopci, na jejich historii a současnost jsme se proto zeptali hned dvou odborníků. V hlavním tématu čísla se zaměřujeme na obecní bydlení a fotoreportáž představí projekt Příběhy našich sousedů. Historie se pak vrací ke kořenům brněnského Centra experimentálního divadla, které si připomíná 30 let existence.

Nejnovější články

V oblasti u výškových budov na Šumavské vznikne 613 nových parkovacích míst. Vizualizace: Atelier Kristen
Město zná zhotovitele parkovacího domu na Šumavské

Parkoviště, parkovací dům i vodní prvek u výškových budov na Šumavské postaví společnost STRABAG. Brněnští radní ji vybrali na posledním zasedání jako zhotovitele projektu na tzv. Akademickém náměstí. Na stavební práce má 14 měsíců.

Oslavy 30. výročí Centra experimentálního divadla
Brněnská hra s experimentem. CED slaví třicetiny

Divadlo je jako umělecká forma jedinečné v nekonečnosti možností svého vyjádření. V Brně máme navíc privilegium – jsme už 30 let svědky, diváky a účastníky velmi aktivního „osahávání hranic“ divadla. A to vše díky Centru experimentálního divadla, známému také pod zkratkou CED.

Nové wellness centrum na Kraví hoře. Foto: Marie Schmerková
Vyšel říjnový Brněnský metropolitan

Tento týden najdete ve svých schránkách aktuální Brněnský metropolitan. Dočtete se o nedávno dostavěném wellness centru na Kraví hoře i o novém způsobu třídění kovů do žlutých kontejnerů na plast. Do testovacího provozu vstoupila nová tramvajová trať do kampusu. A vodojemy na Žlutém kopci hlásí otevřeno, vstupenky jsou k mání i online.

Zelená střecha v brněnských Bohunicích
O ekologické dotace můžete požádat až do konce října

Neváhejte, ještě letos stihnete podat žádost o ekodotace. Všech pět výzev: Zeleň střechám, Nachytej dešťovku, Vnitroblok, Nábřežít a Ekovýuka je otevřeno do konce října. Ekologická řešení tak můžete aplikovat přímo na své bydlení, zahradu nebo můžete oživit vnitroblok, nachystat ekologický program či kulturně obohatit nábřeží brněnských řek.