Pozemek pro nový hokejový stadion bude mít Brno připravený

  • 25. dubna 2017
Po bezmála ročním vyjednávání se městu Brnu podařilo uzavřít dohodu, na základě které získá poslední chybějící pozemky pro stavbu nové hokejové haly za Lužánkami. Rada města Brna dnes projednala a schválila záměr směny, na základě které získá město Brno chybějící pozemek od společnosti Eiskon Devepol, s.r.o. směnou za pozemky na druhé straně ulice Sportovní. Směnu musí ještě stvrdit zastupitelstvo.

 „Ve vedení města jsme se zavázali, že pro stavbu hokejového stadionu vypořádáme potřebné majetkoprávní záležitosti související s  pozemky. To se nám po řadě měsíců jednání nyní podařilo a jsem velice rád, že to můžeme oznámit v době, kdy Kometa Brno slaví extraligový titul. Míč, v tomto případě spíše puk, bude po dokončení směny na straně hokejového klubu, s nímž budeme rádi jednat o dalších potřebných krocích, aby mělo město Brno co nejdříve nový hokejový stadion,“ řekl náměstek primátora Richard Mrázek.

Pozemky, které město Brno získá, byly znaleckým posudkem oceněny na 11 milionů korun. Pozemky, za které je smění, jsou oceněné na 65 milionů korun. Společnost Eiskon Develop městu Brnu doplatí 54 milionů korun.1

V předchozích letech se městu Brnu nepodařilo najít se společností Eiskon Develop dohodu. Jednalo se o různých variantách směny za jiné nemovitosti ve vlastnictví města, nikdy však nedošlo k dohodě. Společnost totiž odmítala nemovitosti městu Brnu odprodat nebo požadovala cenu ve výši více než dvojnásobné oproti ceně obvyklé. Například v roce 2007 jednala Rada města Brna o odkupu pozemku za cenu 21 milionů korun. O rok později byla na stole varianta směny v hodnotě 18,6 milionů korun bez doplatku.

„Z těchto částek projednávaných v historii je zjevné, že podmínky dojednané v současnosti jsou pro město Brno výrazně výhodnější než varianty navrhované v předchozích letech,“ doplnil náměstek Richard Mrázek.

Hokejový klub Kometa Group již dokončil (resp. dokončuje) studii proveditelnosti nové haly. Nyní budou probíhat jednání o financování tohoto projektu.

Brno získá pozemky o celkové rozloze 1521 m?, které jsou klíčové pro stavbu nového hokejového stadionu. Jsou situovány při ulici Sportovní vedle pozemků, na kterých se v minulosti nacházel zimní stadion za Lužánkami, v těsné blízkosti areálu Bobycentra. Cena obvyklá těchto pozemků je podle znaleckého posudku 11 milionů Kč. Posudek zadalo město Brno a zpracovala Fakulta stavební VUT v Brně.

Společnosti Eiskon Develop získá směnou uzavřený areál mezi ulicemi Rybníček, Sportovní a Střední. V areálu se nachází stavby skladového charakteru s kancelářským zázemím. Podle posudku zpracovaného Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební činí hodnota těchto pozemků 65 milionů Kč.

Zuzana Taušová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 064
mob.: +420 734 517 285
e-mail:
tausova.zuzana@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy