Přeskočit na obsah

Požární zbrojnici v Žebětíně opraví společnost PS Brno

30. června 2021
Rada města Brna dnes schválila smlouvu o zhotovení stavby mezi městem Brnem a společností PS Brno na veřejnou zakázku „Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín“.

Finální cena zakázky je 25 273 744 Kč bez DPH. Součástí projektu je přístavba, nástavba a stavební úpravy stávající požární zbrojnice včetně přípojek na inženýrské sítě, přeložky veřejného osvětlení a venkovních úprav. Realizace bude probíhat 12 měsíců.

„Hasičský záchranný sbor je jednou z bezpečnostních složek naší země. Nyní, po tragických událostech, které se odehrály na jižní Moravě, vidíme, že jeho připravenost nesmí být podceňovaná. Rekonstrukce požární zbrojnice v Žebětíně je dalším z kroků, jak zvýšit bezpečnost obyvatel našeho města,“ vysvětlila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Hodnoticí kritéria byla stanovena dle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.  

„Dosavadní zbrojnice dobrovolných hasičů je v Žebětíně nevyhovující. O úpravách jsme jednali již od loňského roku a jsem rád, že se projekt daří posouvat. Nově bude budova dvoupodlažní se sedlovou střechou, její součástí bude i garáž pro požární auto a zázemí pro techniku, dále hygienické místnosti, šatna, garáže, ubytovací kapacity, kanceláře, posilovna či dílna,“ uvedl radní Jaroslav Suchý.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.