Pouť smíření z Pohořelic do Brna konaná v rámci vzdělávací akce pro žáky českých, německých a rakous...

  • 28. května 2016 08:00
  • Sraz u smírčího kříže v Pohořelicích